Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη μετατροπή του 1ου ΕΠΑ.Λ Αιγίου σε πρότυπο

βουλε

Κοινοβουλευτική αναφορά προς την  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου σχετικά με την επιστολή  διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑ.Λ Αιγίου με θέμα:« Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη μετατροπή του 1ου ΕΠΑ.Λ Αιγίου σε πρότυπο».

Σύμφωνα με την επιστολή διαμαρτυρίας, το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αιγίου είναι το μοναδικό ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. στο Δήμο, επομένως οι μαθητές που δεν θα γίνουν δεκτοί στο Πρότυπο, λόγω χαμηλού βαθμού απολυτηρίου Γυμνασίου, δε θα έχουν εναλλακτική λύση για τη φοίτησή τους. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στο πρότυπο δεν θα καλύπτει το σημερινό μαθητικό δυναμικό (στο σχολείο φοιτούν περίπου 380 μαθητές).

Οι μαθητές που δεν επιλέγονται θα πρέπει α) είτε να κατευθυνθούν σε κάποιο ΓΕ.Λ, που πιθανόν να μην είναι η αρχική επιλογή αυτών των παιδιών, β) είτε να προσπαθήσουν να εγγραφούν σε ΕΠΑ.Λ. άλλου Δήμου (π.χ. Πατρέων), αντιμετωπίζοντας προβλήματα μετακίνησης, αλλά και επιλογής Τομέα που ίσως δεν προτιμούν (εφόσον οι Τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ. δεν είναι οι ίδιοι), γ) είτε να εγκαταλείψουν την τυπική εκπαίδευση και να στραφούν σε μεταγυμνασιακές ΕΣΚ (κατάρτιση) ή σε σχολές ΟΑΕΔ, στις οποίες περιλαμβάνεται ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας και εργασία σε φορέα χωρίς αποζημίωση (άμισθη απασχόληση) και κυρίως δεν οδηγούν σε ισότιμο τίτλο σπουδών.

Η ύπαρξη ενός «Πρότυπου» ΕΠΑ.Λ. που θα απορροφά τους «καλούς» μαθητές, ενώ τα «απλά» ΕΠΑ.Λ. θα συγκεντρώνουν το υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό, δημιουργεί σχολεία δύο ταχυτήτων, άρα άνισες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

/ Βουλευτές Αχαΐας