Την περίοδο της πανδημίας σε πολλές εταιρείες Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ της επικράτειας καταγγέλθηκαν φαινόμενα παρανομιών και εργασιακής αυθαιρεσίας.

Ερώτηση για τα φαινόμενα κατάλυσης εργασιακών δικαιωμάτων σε εταιρείες Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ υπέβαλλαν οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου, μαζί με 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προς τα συναρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Εσωτερικών.

Οι βουλευτές στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι την περίοδο της πανδημίας σε πολλές εταιρείες Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ της επικράτειας καταγγέλθηκαν φαινόμενα παρανομιών και εργασιακής αυθαιρεσίας. Την ίδια περίοδο μάλιστα που τα συναρμόδια Υπουργεία κώφευσαν στις πολλαπλές καταγγελίες των εργαζομένων, η Πολιτεία προχώρησε σε οικονομική ενίσχυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στις επιχειρήσεις Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ, αλλά και στη χορήγηση εφτά (7) “επιστρεπτέων” προκαταβολών.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών, δεκάδες εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης – οδηγοί, είχαν τεθεί και τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίαςΕργαζόμενοι οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί να αγοράσουν εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως μέτοχοι και να είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές τους, αντί του εργοδότη και οι οποίοι  έλαβαν το ποσό των 534 ευρώ ανά μήνα, από το οποίο έπρεπε να καταβάλλουν τουλάχιστον το ποσό των 262 ευρώ ανά μήνα για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους. Παρά δε το γεγονός ότι οι ίδιοι εμφανίζονται ως μέτοχοιαποκλείστηκαν από το δικαίωμα συμμετοχής στη χορήγηση “επιστρεπτέων” προκαταβολών, ενώ η εργοδοσία δεν τους διέθεσε το ποσοστό που τους αναλογεί από το ποσό της εφάπαξ κρατικής επιχορήγησης που έλαβε η εταιρεία.

Οι βουλευτές ρωτούν ποια είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία που ελέγχει αν τα ποσά που διατέθηκαν από τους κρατικούς φορείς σε εταιρείες Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ, διανεμήθηκαν σύμφωνα με το μετοχικό της κεφάλαιο και ποιο είναι το ακριβές καθεστώς εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε.;

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

                                  

                                                                                   

                                                          Αθήνα  9  Ιουλίου 2021     

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Υποδομών και Μεταφορών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οικονομικών

Εσωτερικών

 

Θέμα: «Φαινόμενα κατάλυσης εργασιακών δικαιωμάτων σε εταιρείες Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ»

Είναι γνωστό ότι η περίοδος της πανδημίας έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετούς εργοδότες να παραβιάσουν και, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και να καταλύσουν, μια σειρά από θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Σε πολλές εταιρείες Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ της επικράτειας καταγγέλθηκαν φαινόμενα παρανομιών και εργασιακής αυθαιρεσίας.Ειδικότερα οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν το ζήτημα της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας, ταυτόχρονα με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων ΚΤΕΛ να θέτουν υπό το καθεστώς αυτό το σύνολο του προσωπικού, αλλά και φαινόμενα ψυχολογικής βίας και εκβιασμού των εργαζόμενων.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εδώ και δυο [2] περίπου χρόνια οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με την ανυπαρξία ελέγχων και την αδυναμία διασταύρωσης των στοιχείων τα οποία καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, έχουν οδηγήσει στην ένταση των φαινομένων της ασυδοσίας και της παραβατικότητας, προκειμένου οι επιχειρήσεις ΚΤΕΛ να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους σε βάρος της Πολιτείας και των εργαζόμενων.

Την ίδια περίοδο μάλιστα που τα συναρμόδια Υπουργεία κώφευσαν στις πολλαπλές καταγγελίες των εργαζομένων, η Πολιτεία προχώρησε σε οικονομική ενίσχυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στις επιχειρήσεις Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ, αλλά και στη χορήγηση εφτά (7) “επιστρεπτέων” προκαταβολών.

Δεκάδες εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης – οδηγοί στην επιχείρηση Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε., είχαν τεθεί και τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, για σχεδόν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από της έναρξης της υγειονομικής κρίσης μέχρι σήμερα. Μάλιστα, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, η εργοδοσία τους έχει υποχρεώσει να αγοράσουν εταιρικά μερίδια, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως μέτοχοι και να είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές τους, αντί του εργοδότη. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή το διάστημα της πανδημίας, έλαβαν το ποσό των 534 ευρώ ανά μήνα, από το οποίο έπρεπε να καταβάλλουν τουλάχιστον το ποσό των 262 ευρώ ανά μήνα για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους. Παρά δε το γεγονός ότι οι ίδιοι εμφανίζονται ως μέτοχοι, αποκλείστηκαν από το δικαίωμα συμμετοχής στη χορήγηση “επιστρεπτέων” προκαταβολών, ενώ η εργοδοσία δεν τους διέθεσε το ποσοστό που τους αναλογεί από το ποσό της εφάπαξ κρατικής επιχορήγησης που έλαβε η εταιρεία.

Συνεπώς δεκάδες εργαζόμενοι στην επιχείρηση Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε., αντιμετωπίστηκαν ως όντα ενός κατώτερου θεού, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης από μεριάς τους των βασικών τους υποχρεώσεων, συντήρησης και επιβίωσης των οικογενειών τους.

Επειδή, από τα μέχρι σήμερα καταχωρισμένα στοιχεία στην ιστοσελίδα www.sorefsis.gr, για το έτος 2020, η εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε. φέρεται ότι έχει λάβει τα εξής ποσά:

  1. Για «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – Α ΚΥΚΛΟΣ – ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – RAS-A_090030941», ποσό 170.000,00, με ημερομηνία έγκρισης την 16.06.2020.
  2. Για «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – BΚΥΚΛΟΣ – ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – RAS-B_090030941», ποσό 350.000,00, με ημερομηνία έγκρισης την 28.07.2020.

Επειδή, είναι βέβαιο ότι το έτος 2020 και το έτος 2021 η εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε. έχει λάβει διάφορα ποσά ακόμα τόσο από εφάπαξ κρατική ενίσχυση, όσο και από τους επόμενους κύκλους “επιστρεπτέων” προκαταβολών, αλλά και από Προγράμματα Στήριξης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1] Ποια είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία που ελέγχει αν τα ποσά που διατέθηκαν από τους κρατικούς φορείς σε εταιρείες Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ, διανεμήθηκαν σύμφωνα με το μετοχικό της κεφάλαιο;

2] Ποιο είναι το ακριβές καθεστώς εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε., οι οποίοι τυγχάνουν και μικρομέτοχοι σε αυτήν; Χαρακτηρίζονται εργαζόμενοι και ορθά τέθηκαν σε αναστολή, αλλά κακώς καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως «ελεύθεροι επαγγελματίες»; Η΄ χαρακτηρίζονται «ελεύθεροι επαγγελματίες» και ορθά καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ως τέτοιοι, αλλά κακώς εξαιρέθηκαν από όλους του κύκλους “επιστρεπτέων” προκαταβολών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα(Δώρα)

Βαρδάκης Σωκράτης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανώλης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μουζάλας Γιάννης

Μπαλάφας Γιάννης

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σπίρτζης Χρήστος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

/ Βουλευτές Αχαΐας