Σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

συριζα αχαιας

Πάτρα, 8.5.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση της Οργάνωσης Μελών Υγειονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οργάνωσης Μελών Υγειονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας με θέμα το Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Η παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου έγινε από το Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Παναγιώτη Νικολόπουλο και τον Υποδιοικητή Δημήτρη Κωστακιώτη. Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις πάνω σε επιμέρους άρθρα του Σχεδίου Νόμου.

Επισημάνθηκε από τα μέλη της οργάνωσης ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας υπάρχει μια κυβέρνηση που θέλει να εφαρμόσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η ψήφιση και η εφαρμογή του νομοσχεδίου αυτού.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η στήριξη του Σχεδίου Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από την οργάνωση μελών Υγειονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, η οποία θα πάρει πρωτοβουλίες με δράσεις για την προβολή της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου προς τους πολίτες και την τοπική κοινωνία αλλά και για τη λεπτομερή ενημέρωση όλων των οργανώσεων μελών του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά και αυτές με τη σειρά τους στην ενημέρωση των πολιτών για την εφαρμογή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην πράξη.

 

Για πρώτη φορά η Υγεία πάει στον Λαό και όχι ο Λαός στην Υγεία.

ΟΜ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ