Συνάντηση του βουλευτή Αχαΐας κ. Αν. Ριζούλη με παραγωγούς της Αιγιάλειας

Ριζούλης
Δελτίο τύπου
Μετά από συνάντηση που είχε ο βουλευτής Αχαΐας κ. Ριζούλης Ανδρέας με παραγωγούς της

Αιγιάλειας στην πρόσφατη περιοδεία του τέθηκαν ερωτήματα ως προς τη σύνδεση της σύνταξης
με τα αγροτικά εισοδήματα.
Προς ενημέρωση των παραγωγών, το από 12/5/2017 δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινίζει τα εξής :
1. «Για τους παλαιούς συνταξιούχους όλων των ταμείων (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ) που βγήκαν
στη σύνταξη πριν τις 13/5/2016 και είχαν αγροτικά εισοδήματα, δεν ενεργοποιείται το άρθρο 20 του Ν.
4387/2016. Δηλαδή, δεν έχουν μείωση της σύνταξης, ούτε καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές
εφ’ όρου ζωής.
2. Για τους νέους συνταξιούχους του ΟΓΑ που βγήκαν στη σύνταξη ΜΕΤΑ την 13η Μαίου 2016 και
για όσους θα ακολουθήσουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και έχουν αγροτικά εισοδήματα, δεν
ενεργοποιείται επίσης το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016. Δηλαδή, δεν έχουν επίσης μείωση της
σύνταξης, ούτε καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές εφ’ όρου ζωής.
3. Για τους νέους συνταξιούχους των λοιπών ταμείων -πλην ΟΓΑ- που βγήκαν ή θα βγουν στη
σύνταξη μετά την 13η Μαίου 2016 ενεργοποιείται το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, εφόσον έχουν
αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή, υπόκεινται σε περικοπή της σύνταξης κατά 60%, και καταβάλλουν
ασφαλιστικές εισφορές για το εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα. Όταν όμως παύσουν τη
δραστηριότητα, επανυπολογίζεται η σύνταξη, προσαυξημένη κατά το ανταποδοτικό κομμάτι που
προκύπτει από τις μέχρι τότε καταβαλλόμενες εισφορές.
4. Για τους παλαιούς συνταξιούχους όλων των ταμείων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο κλπ) που βγήκαν
στη σύνταξη πριν τη 13η Μαίου 2016 και δεν είχαν αγροτικό εισόδημα αλλά απέκτησαν μετά την
παραπάνω ημερομηνία, ενεργοποιείται το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016.
Δηλαδή, υπόκεινται σε περικοπή της σύνταξης κατά 60% και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για το εισόδημα από τη
δραστηριότητα αυτή. Όταν παύσουν τη δραστηριότητα, επανυπολογίζεται η σύνταξη, προσαυξημένη
κατά το ανταποδοτικό κομμάτι που προκύπτει από τις μέχρι τότε καταβαλλόμενες εισφορές»
Συνοπτικά λοιπόν ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι ισχύουν τα εξής:
  • Όσοι παλαιοί συνταξιούχοι όλων των ταμείων είχαν αγροτικά εισοδήματα συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 13η ΜΑΙΟΥ 2016 καθώς και
  • Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 13η ΜΑΙΟΥ 2016 ή θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 και έχουν αγροτικό εισόδημα δεν θα έχουν μείωση της σύνταξης, ούτε θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές εφ’ όρου ζωής.
Το γραφείο τύπου του βουλευτή.
/ Βουλευτές Αχαΐας