Συνάντηση Αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών, Σίας Αναγνωστοπούλου, με την Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα

αναγνωστ

Συνάντηση Αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών, Σίας  Αναγνωστοπούλου, με την Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, Σία Αναγνωστοπούλου, δέχθηκε στο γραφείο της, την Τρίτη, 11 Ιουνίου, την Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, ZHANG Qiyue. Η εθιμοτυπική αυτή συνάντηση έγινε επ’ ευκαιρία της ανάληψης εκ μέρους της Αναπληρώτριας Υπουργού των καθηκόντων της θέσης της Εθνικής Συντονίστριας της χώρας μας στην πρωτοβουλία «17+1», στην οποία η Ελλάδα εντάχθηκε πρόσφατα ως μέλος.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε συνέχεια και των πρόσφατων επισκέψεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα, ενώ πραγματοποιήθηκε εκτενής ανταλλαγή απόψεων για την συμμετοχή της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες «One Belt One Road» και «17+1», καθώς και επί διεθνών και περιφερειακών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η αγαστή συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών.

/ Βουλευτές Αχαΐας