Συμμετοχή ΑΝ.ΥΠ.ΕΞ. σε συνάντηση Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Παρίσι.

SYMP4850

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, Σία Αναγνωστοπούλου, συμμετείχε στη συνάντηση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Παρίσι με θέμα την δημιουργία μηχανισμού προστασίας των πολιτιστικών μνημείων της Ευρώπης.

Στην παρέμβασή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, πρότεινε μεταξύ άλλων «τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε κίνδυνο» το οποίο μάλιστα η Ελλάδα προτίθεται να φιλοξενήσει. Παράλληλα, παρουσίασε πρόταση για τη σύσταση χρηματοδοτικού μηχανισμού για όλα τα ευρωπαϊκά μνημεία ανάλογα με τις ανάγκες τους για προστασία. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να χρηματοδοτείται από τα ίδια έσοδα των μνημείων (εισιτήρια, πωλήσεις προγραμμάτων, οπτικοακουστικές ξεναγήσεις, κ.α) σύμφωνα με το παράδειγμα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων στην Ελλάδα. Ένα ποσοστό των κερδών θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κοινού ταμείου που θα χρηματοδοτεί με τη σειρά του την καταγραφή, τη συντήρηση αλλά και την προστασία και αποκατάσταση μνημείων σε περίπτωση ανάγκης. Το ποσοστό θα παραμένει δημοσιονομικά ουδέτερο για τον εθνικό προϋπολογισμό όλων των Κρατών-Μελών της ΕΕ.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, πρότεινε επίσης τη δημιουργία ευρωπαϊκού μεταλυκειακού επαγγελματικού διπλώματος κατάρτισης σε πόλη πλούσια σε εμβληματικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς που να χρήζουν εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών μεταξύ ευρωπαϊκών σχολών εξειδικευμένων τεχνικών σπουδών.