ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

βουλευτες

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενώσαμε και εμείς τη φωνή μας με τον Εμπορικό Εισαγωγικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Αιγιαλείας, στη συμβολική διαμαρτυρία που διοργάνωσε στις 30.12.2020, με την κατάθεση των κλειδιών και των απλήρωτων λογαριασμών των κλειστών καταστημάτων των μελών του.

Είχαμε την ευκαιρία, μέσω συνεργατών μας, να εκφράσουμε για μια ακόμα φορά έμπρακτα την συμπαράστασή μας και την έντονη ανησυχία μας για την πλήρη και απόλυτη απουσία ενός ολοκληρωμένου και σταθερού σχεδιασμού εκ μέρους της Κυβέρνησης για τη λειτουργία του συνόλου της αγοράς, μια παράλειψη που αποτελεί ένα καθοριστικό πλήγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές και ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το ποτήρι ξεχείλισε. Οι μικρομεσαίοι έμποροι κινούνται ήδη στα όρια της επιβίωσης.

/ Βουλευτές Αχαΐας