«Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του Παιδο-αναισθησιολογικού Τμήματος ΓΝΠΠ Καραμανδάνειο».

βουλευτες

Θέμα: «Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του Παιδο-αναισθησιολογικού Τμήματος ΓΝΠΠ Καραμανδάνειο».

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Μάρκου και Σία Αναγνωστοπούλου, σχετικά με την επιστολή της Τριμελούς Επιτροπής Ε.Ι.Ν.Α Καραμανδανείου, στην οποία καθιστά σαφές ότι είναι αδύνατη η ασφαλής λειτουργία του Αναισθησιολογικού Τμήματος και των χειρουργείων λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Το αναισθησιολογικό τμήμα του ΓΝΠΠ Καραμανδάνειο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια τραγική κατάσταση, αφού ήδη από την αρχή του έτους, έχουν απομείνει τρεις μόλις αναισθησιολόγοι και οι ιατροί είναι αναγκασμένοι να κάνουν 15 εφημερίες έκαστος κάθε μήναχωρίς να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα ρεπό, ώστε να καλύψουν τόσο το εφημεριακό πρόγραμμα, όσο και το τακτικό πρόγραμμα των χειρουργείων.

Είναι δηλαδή σαφές ότι τα ωράρια εργασίας είναι εξαντλητικά για τους ιατρούς και οι συνθήκες επισφαλείς για τους ίδιους τους μικρούς ασθενείς.

Οι μέχρι πρότινος “ήρωες”, οι άνθρωποι που με προσωπικό κόστος αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή για να σώσουν ζωές, οι νοσοκομειακοί γιατροί, αντιμετωπίζουν την φυσική και ψυχολογική κατάρρευση.

Η κυβέρνηση αγνοεί προκλητικά εδώ και πολλούς μήνες τις προειδοποιήσεις και τα αιτήματά τους για ουσιαστική ενίσχυση των Νοσοκομείων με επαρκές προσωπικό.

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τον κ. Υπουργό  Υγείας 

 

Θέμα: Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του Παιδο-αναισθησιολογικού Τμήματος ΓΝΠΠ Καραμανδάνειο

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας Κώστας Μάρκου και Αθανασία [Σία] Αναγνωστοπούλου καταθέτουν ως αναφορά την Επιστολή της Τριμελούς Επιτροπής Ε.Ι.Ν.Α Καραμανδανείου, στην οποία καθιστά σαφές ότι είναι αδύνατη η ασφαλής λειτουργία του Αναισθησιολογικού Τμήματος και των χειρουργείων λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Το Καραμανδάνειο είναι το μοναδικό αμιγώς Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα, τόσο με παθολογικό όσο και με χειρουργικό τομέα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας παρά τις ελλείψεις συνέβαλε καθοριστικά στη φροντίδα των μικρών ασθενών.

Ωστόσο οι ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να λειτουργεί σε οριακή κατάσταση.

Το αναισθησιολογικό τμήμα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια τραγική κατάσταση, αφού ήδη από την αρχή του έτους, έχουν απομείνει τρεις μόλις αναισθησιολόγοι και οι ιατροί είναι αναγκασμένοι να κάνουν 15 εφημερίες έκαστος κάθε μήνα, χωρίς να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα ρεπό, ώστε να καλύψουν τόσο το εφημεριακό πρόγραμμα, όσο και το τακτικό πρόγραμμα των χειρουργείων.  Είναι δηλαδή σαφές ότι τα ωράρια εργασίας είναι εξαντλητικά για τους ιατρούς και οι συνθήκες επισφαλείς για τους ίδιους τους μικρούς ασθενείς.

Σε σχετική επιστολή της, η Τριμελής Επιτροπή Ε.Ι.Ν.Α Καραμανδανείου, απαιτεί α) την άμεση λήψη μέτρων ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό, ώστε το Νοσοκομείο να συνεχίσει να παρέχει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στα παιδιά της περιοχής μας και τις οικογένειές τους και β) την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων Αναισθησιολόγων μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες σε ξεχωριστή προκήρυξη, με κατεπείγουσες διαδικασίες.

 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Αναφοράς μετά της Επιστολής, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και για την ενημέρωσή μας.

Αθήνα, 14.02.2022

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία [Σία]

/ Βουλευτές Αχαΐας