Σία Αναγνωστοπούλου: «Να δώσουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών σάρκα και οστά με συνέργιες σε όλους τους τομείς»

PANO_20190318_105603

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: 1η Συνεδρίαση Ειδικής Διυπουργικής Επιτροπής για την εφαρμογή της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας. Σία Αναγνωστοπούλου: «Να δώσουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών σάρκα και οστά με συνέργιες σε όλους τους τομείς»

 

Υπό την προεδρία της Αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών Σίας Αναγνωστοπούλου συγκλήθηκε για πρώτη φορά η Ειδική Διυπουργική Επιτροπή με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

 

«Στόχος μας είναι να δώσουμε σάρκα και οστά στη Συμφωνία των Πρεσπών. Είμαστε εδώ για να συντονίσουμε όλες τις συνέργιες ώστε επ’ ωφελεία των δυο πλευρών να φανεί το σημαντικότερο που είναι η σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε το πολιτικό πλαίσιο που απαιτείται. Στοχεύουμε στη δική σας συμβολή ώστε οι συνεργασίες να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό,» είπε η Αν.Υπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου απευθυνόμενη προς τα μέλη της Ειδικής Διυπουργικής Επιτροπής.

 

Στην Ειδική Διυπουργική Επιτροπή πήραν μέρος γενικοί γραμματείς και γενικοί διευθυντές υπουργείων. Στις επόμενες συνεδριάσεις, αναμένεται να παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις για συνέργειες στους τομείς της γεωργίας, της πολιτικής προστασίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, της παιδείας, της έρευνας και τεχνολογίας, της υγείας, των μεταφορών και της διασυνοριακής συνεργασίας.

 

Η προώθηση των συνεργειών θα εξεταστεί, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας καθώς και μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

 

 

/ Βουλευτές Αχαΐας