«Προβλήματα με την διαδικασία καταχώρισης των ιδιόκτητων πτηνών ως ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς».

βουλευτες

«Προβλήματα με την διαδικασία καταχώρισης των ιδιόκτητων πτηνών ως ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς».

Ερώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου και θέμα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και ερασιτέχνες εκτροφείς πτηνών για την καταχώρισή τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), αλλά και για την έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 15 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας ασχολούνται με την ερασιτεχνική εκτροφή και διατήρηση πτηνών συντροφιάς κυρίως μέσα στην οικία τους και ανάμεσα στους σκοπούς της Ομοσπονδίας, εκτός από την εξάπλωση του ενδιαφέροντος της ευζωίας, της διατήρησης και εκτροφής ωδικών και καλλωπιστικών πτηνών, είναι και η διοργάνωση διαγωνισμών βράβευσης και έκθεσης οικόσιτων πτηνών (ζώων συντροφιάς) από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και η συμμετοχή τους σε αντίστοιχους διαγωνισμούς και εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Για να εξασφαλιστεί όμως αυτή η δυνατότητα είναι αναγκαία η καταχώριση των πτηνών στο ΕΜΖΣ, κάτι που στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μόνο για τους σκύλους και τις γάτες.

Η καταχώριση των πτηνών στο ΕΜΖΣ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κατέχουν τα κατάλληλα έγγραφα νόμιμης εκτροφής και τις σχετικές  εγκρίσεις (υγείας, δασικής υπηρεσίας κλπ), αλλά και ότι υφίσταται νόμιμη κατοχή των πτηνών, ειδικά των παραδείσιων (νόμιμη εισαγωγή κλπ) και σήμανση με δαχτυλίδι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού, η έλλειψη του οποίου στερεί από τους ιδιοκτήτες πτηνών τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκθέσεις και διαγωνισμούς στο εξωτερικό, αφού χωρίς αυτό δεν μπορούν να ταξιδέψουν νόμιμα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

                                

                                                     ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2023

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα με την διαδικασία καταχώρισης των ιδιόκτητων πτηνών ως ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο.) αντιμετωπίζει πρόβλημα με την διαδικασία καταχώρισης των ιδιόκτητων πτηνών ως ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς ή και ερασιτεχνών εκτροφέων πτηνών αλλά και με την έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η Ομοσπονδία αυτή, είναι δευτεροβάθμιο όργανο των σωματείων ορνιθολογίας της χώρας, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών από το 1996. Τα μέλη της ασχολούνται με την ερασιτεχνική εκτροφή και διατήρηση πτηνών συντροφιάς (ως ιδιώτες χωρίς εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς) κυρίως μέσα στην οικία τους ή σε άλλους χώρους και ανάμεσα στους σκοπούς της, εκτός από την εξάπλωση του ενδιαφέροντος της ευζωίας, της διατήρησης και εκτροφής οικόσιτων πτηνών (κυρίως ωδικών και καλλωπιστικών), είναι και η διοργάνωση διαγωνισμών βράβευσης και έκθεσης οικόσιτων πτηνών (ζώων συντροφιάς) από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και η συμμετοχή τους σε αντίστοιχους διαγωνισμούς και εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Με τον νόμο 4830/2021 ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021, που ορίζει το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, ο όρος του «ερασιτέχνη εκτροφέα»  αφορά μόνο στους εκτροφείς σκύλων και γατών.  Επίσης, η «εκτροφή-αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς» αναφέρεται μόνο σε σκύλους και γάτες, συνεπώς δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής σε πτηνά, αλλά ούτε και ρητή απαγόρευση για αυτά. Παράλληλα, ενώ τα πτηνά περιλαμβάνονται στον ορισμό των «ζώων συντροφιάς», δεν προβλέπεται η καταχώρησή τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), κάτι που προβλέπεται και πάλι μόνο για τους σκύλους και τις γάτες. Η καταχώρηση στο ΕΜΖΣ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κατέχουν τα κατάλληλα έγγραφα νόμιμης εκτροφής και τις σχετικές  εγκρίσεις (υγείας, δασικής υπηρεσίας κλπ), αλλά και ότι υφίσταται νόμιμη κατοχή των πτηνών, ειδικά των παραδείσιων (νόμιμη εισαγωγή κλπ) και σήμανση με δαχτυλίδι, είναι αναγκαίος όρος για την έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού, αφού σε αυτό πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός καταχώρισης του ζώου και του ιδιοκτήτη. Η έλλειψη υγειονομικού πιστοποιητικού δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα στους ιδιοκτήτες πτηνών. Για παράδειγμα στερεί από τους ιδιοκτήτες πτηνών τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκθέσεις και διαγωνισμούς στο εξωτερικό, αφού χωρίς αυτό δεν μπορούν να ταξιδέψουν νόμιμα.

Με αφορμή διαγωνισμό – έκθεση πτηνών συντροφιάς που πραγματοποιήθηκε στην Νάπολη της Ιταλίας στις 13 – 23 Ιανουαρίου 2023, η Π.Ο.Ο. απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα για το αν νομιμοποιείται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ενότητας Πειραιά να εκδώσει Πιστοποιητικό Υγείας για την μεταφορά πτηνών συντροφιάς, ιδιοκτησίας μελών συλλόγων της Ομοσπονδίας, με σκοπό την συμμετοχή τους στο άνω διαγωνισμό.

Επειδή σε περίπτωση αρνητικής απάντησης θα προκύψουν αρκετά προβλήματα στα μέλη της Π.Ο.Ο., αφού η συνέχιση της δραστηριότητάς τους αυτής βοηθάει στην εξωστρέφεια και προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά και τους βιοτέχνες ζωοτροφών και εξοπλισμών κατοικίδιων, αφού η ομοσπονδία έχει δεκαεπτά (17) συλλόγους μέλη (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένα από τα αρμόδια δικαστήρια της χώρας) σε όλη την επικράτεια και πανελλαδικά δραστηριοποιούνται χιλιάδες ερασιτέχνες εκτροφείς (ιδιοκτήτες πτηνών συντροφιάς).

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Με ποιο σκεπτικό τα πτηνά εξαιρέθηκαν από την δυνατότητα πιστοποίησης και εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ);

2) Σε ποιες ενέργειες προστίθεστε να προβείτε για να λυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ώστε μια παράδοση δεκαετιών να εξακολουθήσει να υφίσταται όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπακαδήμα Φωτεινή

Παπαδόπουλος Αθανάσιος(Σάκης)

Πούλου Παναγιού

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Συρμαλένιος Νικόλαος

/ Βουλευτές Αχαΐας