Πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία της μη απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με όλα τα πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα – νυν και πρώην

βουλευτες

«Πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία της μη απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με όλα τα πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα – νυν και πρώην. »

Με πρωτοβουλία των Βουλευτών Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Μάρκου και Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου κατατέθηκε σήμερα ως Κοινοβουλευτική Αναφορά η από 17/03/2023 και με αρ. πρωτ. 22419 Επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα την ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης, ώστε να επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου και στους πτυχιούχους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Την Αναφορά συνυπογράφουν 16 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Το πρόβλημα, που περιγράφεται στην Επιστολή έχει ως εξής: στους πτυχιούχους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών δεν αποδίδονται τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου και η άσκηση του επαγγέλματος επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ν. 4262/2014, χωρίς να περιλαμβάνει τα πρώην και νυν Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ και να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι απόφοιτοί στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων Γεωπόνου που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται από τη συντεταγμένη πολιτεία. Η κατάσταση αυτή τους δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς και θέματα επαγγελματικών ανισοτήτων και κοινωνικών αποκλεισμών. Επίσης, μπορεί να καταδικαστεί σε μαρασμό και αποσύνθεση η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι Βουλευτές κάλεσαν τους αρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων να προχωρήσουν άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση, ώστε να αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου και στους πτυχιούχους της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με όλα τα πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα – νυν και πρώην- και να αποκατασταθεί  ως εκ τούτου, η παραπάνω αδικία και δυσλειτουργία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

                                                                             

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς το Προεδρείο της Βουλής

Για   τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

και

την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: «Ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης, ώστε να επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου και στους πτυχιούχους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου καταθέτουν ως αναφορά την από 17/03/2023 και με αρ, πρωτ. 22419 Επιστολή  του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα το ζήτημα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων αποφοίτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναλυτικά περιγράφεται και στην Επιστολή, η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών απαρτίζεται σήμερα από τέσσερα τμήματα (Αειφορικής Γεωργίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονίας και Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, τα οποία προέκυψαν από τη συγχώνευση, που έλαβε χώρα με το π.δ. 52/2022 (Α’ 131) και τα οποία υλοποιούν σύγχρονα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών πενταετούς διάρκειας. Η  επιτυχής ολοκλήρωση των Προπτυχιακών Σπουδών αναμένεται να αποδώσει στους αποφοίτους τους πτυχίο ισοδύναμο με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master’s) που έχει αντιστοιχηθεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως όλα τα Διπλώματα Master’s πανευρωπαϊκά.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, στους πτυχιούχους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών δεν αποδίδονται τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου και η άσκηση του επαγγέλματος επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ν. 4262/2014, χωρίς να περιλαμβάνει τα πρώην και νυν Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ και να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι απόφοιτοί στερούνται επαγγελματικών δικαιωμάτων Γεωπόνου που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται από τη συντεταγμένη πολιτεία. Η κατάσταση αυτή τους δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς και θέματα επαγγελματικών ανισοτήτων και κοινωνικών αποκλεισμών. Επίσης, μπορεί να καταδικάσουν σε μαρασμό και αποσύνθεση τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στην Αιτωλοακαρνανία.

Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι το ΓΕΩΤΕΕ, με σχετικό έγγραφό του, έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη να συμπεριληφθούν τα συναφή Τμήματα στα Τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΓΕΩΤΕΕ και ασκούν το επάγγελμα του Γεωπόνου. Επίσης,  το ΓΕΩΤΕΕ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει δέκτης αιτήσεων εγγραφής σε αυτό, ως Μελών των Πτυχιούχων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας.

Καλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων να επιληφθούν άμεσα του ζητήματος και να προχωρήσουν σε νομοθετική παρέμβαση, που θα συνίσταται στην τροποποίηση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 344/2000 (Α ́ 297), όπως ισχύει σήμερα, ώστε να αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΕ Γεωπόνου και στους πτυχιούχους της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με όλα τα πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα – νυν και πρώην- και να αποκατασταθεί ως εκ τούτου, η παραπάνω αδικία και δυσλειτουργία. Επίσης, να ενημερώσουν το Σώμα για τις ενέργειές τους.

                                                                        Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

    Μάρκου Κωνσταντίνος

         Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μπακαδήμα Φωτεινή

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Θάνος

Πούλου Παναγιού

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

/ Βουλευτές Αχαΐας