« Παρατυπίες και αυθαιρεσίες στη διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στον ΟΑΕΔ »

βουλευτες

Ερώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου με θέμα τις παρατυπίες και αυθαιρεσίες στη διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στον ΟΑΕΔ κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 87, περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, του Ν. 3528/07 ένας προϊστάμενος, που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναπληρωθεί στα καθήκοντα του από ανώτερο κατά βαθμό προϊστάμενο των υποκείμενων οργανικών μονάδων, αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τότε τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος και αν είναι ομοιόβαθμοι, τότε τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του εκείνος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.

Ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, δείχνει τη «διαδρομή» για το πώς μπορούν κάποιοι εργαζόμενοι να γίνουν αναπληρωτές προϊστάμενοι. Γι’ αυτό εντύπωση προκαλούν οι τοποθετήσεις προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στον ΟΑΕΔ, αφού σε αρκετές από τις θέσεις προϊσταμένων που έχουν δημιουργηθεί ή κενωθεί, έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι οι οποίοι ουδέποτε έχουν υπηρετήσει ως προϊστάμενοι στο παρελθόν και σε κάποιες περιπτώσεις δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι τίθεται σε ισχύ το νέο οργανόγραμμα του οργανισμού και θα επακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης που προβλέπει το νέο οργανόγραμμα και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό.

/ Βουλευτές Αχαΐας