Παραλείψεις με σοβαρές συνέπειες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των Πανεπιστημίων Λευκωσίας και Πατρών.

βουλε

Ερώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου και θέμα τις παραλείψεις του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την πρακτική άσκηση των φοιτητών του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των Πανεπιστημίων Λευκωσίας και Πατρών, κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 21 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Στο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των Πανεπιστημίων Λευκωσίας και Πατρών, προβλέπεται η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, διάρκειας 200 διδακτικών ωρών. Οι φοιτητές του προγράμματος αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, διότι το Υπουργείο Παιδείας μέχρι σήμερα δεν έχει προβλέψει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση, ούτε έχει εκπονήσει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο για την συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών πρακτικής, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας ενός εξαμήνου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του συγκεκριμένου προγράμματος. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη θα επιφέρει καταστροφικές οικονομικές, εργασιακές και ψυχολογικές συνέπειες στους φοιτητές.

Εκτός όμως από τον κίνδυνο να χαθεί ένα ακόμη εξάμηνο, ελλοχεύει ένας σημαντικότερος κίνδυνος. Να μην προλάβουν να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα έγκαιρα, με αποτέλεσμα τη μη ένταξή τους στους πίνακες Ειδικής Αγωγής για την προκήρυξη του 2022, γεγονός που ουσιαστικά θα σημάνει τον τριετή αποκλεισμό τους από τους πίνακες.

 Οι βουλευτές

Κώστας Μάρκου

Σία Αναγνωστοπούλου

Αλεξάνδρου Υψηλάντου 216, Πάτρα

Τηλ: 2610313501 – 261027321

/ Βουλευτές Αχαΐας