Ο Ανδρέας Ριζούλης για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την πρόληψη φυσικών καταστροφών

Ριζούλης
Δελτίο τύπου 
Ο Ανδρέας Ριζούλης ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή θα εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες, και πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τους πόρους που θα χρειαστούν για τις έγκαιρες αποζημιώσεις.
Για τα προβλήματα των χειμάρων και των ρεμάτων που πλημμυρίζουν, ιδίως σε αστικές περιοχές, ανέφερε ότι πρέπει να αλλάξει το υφιστάμενο πλαίσιο για τον καθαρισμό των φερτών υλικών, που έχει αγκυλώσεις και δεν επιτρέπει την σωστή διαχείριση του προβλήματος. Συμπλήρωσε ότι για τις λεκάνες απορροής σε αγροτικές περιοχές πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τις γεωργικές εκτάσεις που θα δεσμευτούν.
 
Ο Ανδρέας Ριζούλης έκλεισε την τοποθέτηση του μιλώντας για την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ανέφερε το χαρακτηρισμό παράδειγμα της άναρχης εγκατάστασης βιομηχανιών στην Αττικοβοιωτία των οποίων τα λύματα μόλυναν τον Ασωπό και το περιβάλλον. 
 
Η εγκατάσταση των βιομηχανιών σε οργανωμένες ζώνες και περιοχές που θα έχουν τις κατάλληλες υποδομές ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να αποτελέσει λύση και είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Απαιτείται όμως εντατικοποίηση των ελέγχων και στις οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές ώστε να αποτρέπεται η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.  

/ Βουλευτές Αχαΐας