«Οι παιδίατροι μένουν εκτός του θεσμού του προσωπικού γιατρού. Αβλεψία του Υπουργείου Υγείας ή κάτι άλλο;»

Μαρκου

«Οι παιδίατροι μένουν εκτός του θεσμού του προσωπικού γιατρού. Αβλεψία του Υπουργείου Υγείας ή κάτι άλλο;»

Ερώτηση κατέθεσαν 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του βουλευτή Αχαΐας Κώστα Β Μάρκου προς τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη ρωτώντας τον γιατί ο παιδιατρικός πληθυσμός της χώρας μένει έξω από την κάλυψη του προσωπικού γιατρού. Παρά τις μεγαλεπήβολες εξαγγελίες του τύπου «γιατρός για όλους» δωρεάν, φαίνεται ότι η καθολικότητα» των ρυθμίσεών του Υπουργείου Υγείας δεν αφορά στο παιδικό πληθυσμό της χώρας!  Οι παιδίατροι έχουν εξαιρεθεί από τον θεσμό του προσωπικού ιατρού.  Η κάλυψη του πληθυσμού ηλικίας κάτω των 16 ετών με “προσωπικό / οικογενειακό” παιδίατρο δεν αναφέρεται καθόλου στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας. Φαίνεται ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας «πρωτοτυπεί» γιατί σε  καμία χώρα του κόσμου, από αυτές με οργανωμένα συστήματα υγείας, δεν έχει εξαιρεθεί ο παιδικός πληθυσμός από την μέσω του παιδιάτρου/ οικογενειακού γιατρού  θεσμοθετημένη φροντίδα . Οφείλει λοιπόν το Υπουργείο Υγείας να  αποσαφηνίσει τις προθέσεις του προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε  να θεωρείται αυτονόητη δηλαδή τη καθιέρωση του θεσμού του οικογενειακού παιδιάτρου και εξασφάλιση επαρκούς αριθμού παιδιάτρων μέσω της στελέχωσης των δημόσιων δομών ΠΦΥ και μέσω συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι είναι απαράδεκτο να εξαιρείται ο παιδικός πληθυσμός από το πλαίσιο των ρυθμίσεων που αφορούν στον προσωπικό / οικογενειακό γιατρό , ερωτάται μεταξύ άλλων από τους βουλευτές ο κ. Υπουργός: Πώς σκοπεύει το ΥΥ να καλύψει καθολικά και δωρεάν τις ανάγκες υγείας του παιδικού πληθυσμού; Σκοπεύει το ΥΥ να εντάξει τους παιδιάτρους στο θεσμό του προσωπικού γιατρού και αν ναι, γιατί δεν έχει κάνει οποιαδήποτε σχετική αναφορά ή ενέργεια μέχρι σήμερα ; Θα προκηρυχθούν θέσεις παιδιάτρων για τις πρωτοβάθμιες δομές του ΕΣΥ ;

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

                            

                                                                                                            

                

                                                                                                                                                Αθήνα,25 Ιουλίου 2022                                                  

                                                                                        ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                                       Προς τον Υπουργό Υγείας

 

          Θέμα: «Εξαίρεση των παιδιάτρων από το θεσμό του προσωπικού ιατρού».

Παρά τις μεγαλεπήβολες εξαγγελίες του τύπου «γιατρός για όλους» δωρεάν, φαίνεται ότι η καθολικότητα» των ρυθμίσεών του Υπουργείου Υγείας δεν αφορά στο παιδικό πληθυσμό της χώρας!  Οι παιδίατροι έχουν εξαιρεθεί από το θεσμό του προσωπικού ιατρού.

Η κάλυψη του πληθυσμού ηλικίας κάτω των 16 ετών με “προσωπικό / οικογενειακό” παιδίατρο δεν αναφέρεται καθόλου στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχετικό με τον προσωπικό γιατρό άρθρο του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα (ν. 4931) η κάλυψη του παιδιατρικού πληθυσμού  αναφέρεται μόνο ως δυνατότητα: «..μπορεί με απόφαση Υπουργού να θεσμοθετηθεί ο προσωπικός γιατρός και για πληθυσμό κάτω των 16 ετών..», ενώ στις  ΥΑ που ακολούθησαν, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά για τον παιδικό πληθυσμό.

Το ίδιο ισχύει και για την πρόσκληση ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ, που αφορά μόνο σε προσωπικό ιατρό ενηλίκων. Ταυτόχρονα, έχει ανασταλεί – «μέχρι νεοτέρας»- η μέσω της ΗΔΙΚΑ εγγραφή παιδιών σε οικογενειακό παιδίατρο.  Ένας σχεδιασμός που θα υπηρετούσε την πολιτική της δωρεάν κάλυψης του παιδικού πληθυσμού με οικογενειακό/προσωπικό παιδίατρο, θα καταρτιζόταν με τέτοιο τρόπο ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξασφαλιζόταν ο αναγκαίος αυτός αριθμός , τόσο μέσω της στελέχωσης των δημόσιων δομών, όσο και μέσω της κάλυψης των όποιων κενών μέσα από συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Σήμερα, υπάρχουν 145 συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ παιδίατροι και 395 σε ΚΥ και ΤοΜΥ (χωρίς να είναι γνωστό πόσοι ακριβώς από αυτούς τους 395 έχουν εγγεγραμμένο παιδικό πληθυσμό) – συνολικά δηλ. οι δυνητικά σήμερα διαθέσιμοι οικογενειακοί παιδίατροι είναι 540, ενώ για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών απαιτούνται πάνω από 1300.

Φαίνεται ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας «πρωτοτυπεί» γιατί σε  καμία χώρα του κόσμου, από αυτές με οργανωμένα συστήματα υγείας, δεν έχει εξαιρεθεί ο παιδικός πληθυσμός από την μέσω του παιδιάτρου/ οικογενειακού γιατρού  θεσμοθετημένη φροντίδα .

Οφείλει λοιπόν το Υπουργείο Υγείας να  αποσαφηνίσει τις προθέσεις του προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε  να θεωρείται αυτονόητη δηλαδή τη καθιέρωση του θεσμού του οικογενειακού παιδιάτρου και εξασφάλιση επαρκούς αριθμού παιδιάτρων μέσω της στελέχωσης των δημόσιων δομών ΠΦΥ και μέσω συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι είναι απαράδεκτο να εξαιρείται ο παιδικός πληθυσμός από το πλαίσιο των ρυθμίσεων που αφορούν στον προσωπικό / οικογενειακό γιατρό , ερωτάται ο κ. Υπουργός : 

 

  1. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να καλύψει καθολικά και δωρεάν τις ανάγκες υγείας του παιδικού πληθυσμού;

 

  1. Σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να εντάξει τους παιδιάτρους στο θεσμό του προσωπικού γιατρού και αν ναι, γιατί δεν έχει κάνει οποιαδήποτε σχετική αναφορά ή ενέργεια μέχρι σήμερα ;  

 

  1. Θα προκηρυχθούν θέσεις παιδιάτρων για τις πρωτοβάθμιες δομές του ΕΣΥ ;

 

  1. Θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον ΕΟΠΥΥ για συμβάσεις με παιδιάτρους κι αν πότε; Ποια μορφή θα έχουν οι συμβάσεις; Αυτές των προσωπικών γιατρών των ενηλίκων ή την μορφή των συμβάσεων με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (για τις οποίες επίσης δεν έχετε ανακοινώσει κάτι);

 

  1. Τι θα γίνει με τους παιδιάτρους που σήμερα είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ;

 

  1.  Οι γονείς που σήμερα αναζητούν οικογενειακό παιδίατρο για να εγγράψουν τα παιδιά τους, τι ακριβώς θα κάνουν ;  Τι τους απαντά το Υπουργείο Υγείας;

 

  1.  Τι θα πρέπει να απαντήσει στους γονείς ο παιδίατρος μιας πρωτοβάθμιας δημόσιας δομής;  Θα εγγράψει τα παιδιά τους ή όχι; 

 

  1. Τι θα πρέπει να απαντήσει στους γονείς ο συμβεβλημένος σήμερα με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακός παιδίατρος;  Θα εγγράψει τα παιδιά τους ή όχι;

  

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μπαλάφας Γιάννης

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

/ Βουλευτές Αχαΐας