Νομοθετική Ρύθμιση και Παράταση Συμβάσεων Εργαζομένων Καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών.

βουλευτες

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τους  Υπουργούς Εσωτερικών  και Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου σχετικά με την κοινή επιστολή των Συλλόγων Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω της οποίας ζητούν νομοθετική ρύθμιση και παράταση Συμβάσεων Εργαζομένων Καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών.

Στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εργάζονται συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας, η συνεισφορά των οποίων θεωρείται κρίσιμη, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας. Οι τρέχουσες συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα στο Πανεπιστήμιο Πατρών λήγουν τον Μάιο του 2022, και γι’ αυτό τον λόγο το ίδρυμα έχει προβεί με το υπ’αριθμ. πρωτ  29406/15.11.21, σε αίτημα νομοθετικής ρύθμισης για την προκήρυξη προσωπικού καθαριότητας κατ’ εξαίρεση προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι εργαζόμενοι αιτούνται από τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση για την προκήρυξη τουλάχιστον διάρκειας ενός (1) έτους και μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στο ίδρυμα λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν (εργαστήρια Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας κ.λ.π), κατ’ εξαίρεση του Ν. 4765/21, καθώς επίσης και στην παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα, για λόγους δημόσιας υγείας, για επιπλέον 7 μήνες, ήτοι έως 31/12/2022, προκειμένου το Πανεπιστήμιο Πατρών να μη μείνει χωρίς καθαριότητα.

Η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να μεριμνήσουν για τη δημοσίευση νέας προκήρυξης και την παράταση στις ατομικές συμβάσεις που έχουν συνάψει οι εργαζόμενοι με το Πανεπιστήμιο, ώστε να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου αλλά και να μην βρεθούν 90 εργαζόμενοι καθαριότητας υπό την απειλή απόλυσης, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

/ Βουλευτές Αχαΐας