Μισθολογική εξομοίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευόμενων φορέων του, καθώς επίσης του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τοποθετήθηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018»

βουλε

Ερώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου με θέμα «Μισθολογική εξομοίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευόμενων φορέων του, καθώς επίσης του διοικητικού προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τοποθετήθηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018», κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στον Υπουργό Οικονομικών.

Η προσωπική διαφορά που χορηγήθηκε με τον ν.4024/2011 επεκτάθηκε με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις του ν.4354/2015 και του ν.4569/2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αίροντας την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ υπηρετούντων υπαλλήλων με τα ίδια τυπικά προσόντα και τα ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα. 

Ωστόσο, για τους υπάλληλους των άλλων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 45 παρ.1 του ν.4569/2018 που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 11.10.2018 το πρόβλημα παραμένει ακέραιο. Όσον αφορά τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, από τον Ιούλιο του 2021 ισχύει ξεχωριστό μισθολογικό καθεστώς δυνάμει του ν. 4778/2021. Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, όμως, το πρόβλημα της μη απόδοσης της προσωπικής διαφοράς εξακολουθεί να υφίσταται.

Οι εν λόγω υπάλληλοι δεν λαμβάνουν την ανωτέρω προσωπική διαφορά με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η μισθολογική αδικία εις βάρος τους ενώ διαθέτουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στις ίδιες συνθήκες με το να αμείβονται με διαφορετικό τρόπο από τους συναδέλφους τους αποκλειστικά λόγο του χρόνου τοποθέτησης τους στις υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στο παράδοξο ακόμα και υπάλληλοι με περισσότερα τυπικά προσόντα ή μεγαλύτερη μισθολογικά προσμετρούμενη εργασιακή εμπειρία, να λαμβάνουν αρκετά χαμηλότερο μισθό από συναδέλφους τους που διορίστηκαν πριν τις 11.10.2018.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ερωτήθηκε o αρμόδιος Υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να διορθώσει την άνιση μισθολογική μεταχείριση που υφίστανται οι υπάλληλοι στο Υπουργείο Οικονομικών που τοποθετήθηκαν μετά την 11/10/2018 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

/ Βουλευτές Αχαΐας