«Μη νόμιμη συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΙΕ)».

βουλε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     

Στις 09.04.2021 35 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  είχαν προβεί σε κατάθεση Ερώτησης απευθυνόμενης προς τον κ. Υπουργό Υγείας με περιεχόμενο αφενός μεν τη διαπίστωση της σημαντικής ολιγωρίας του ΚΕΣΥ στην προώθηση των εκκρεμοτήτων, που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία των Ιατρών και Οδοντιάτρων, αφετέρου δε την επισήμανση ότι η αρμόδια για το θέμα αυτό Μόνιμη Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΙΕ) με συγκεκριμένη-τριετή-θητεία που έληγε στις 26/6/2022 δεν έχει συνεδριάσει ούτε μια (1) φορά από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγεσίας του ΚΕΣΥ τον Σεπτέμβριο 2020.

Το συγκλονιστικό είναι πως αντί απάντησης, το Υπουργείο Υγείας, την 29.04.2021 προέβη σε πρόωρη αντικατάσταση των περισσότερων μελών της προηγούμενης Επιτροπής από νέα μέλη, χωρίς επαρκή, πλην του Προέδρου του ΚΕΣΥ, αιτιολόγηση και συνεπώς συντρέχει-με το νυν καθεστώς- περίπτωση μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, διότι  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) όταν ο νόμος ορίζει θητεία για τα μέλη συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη.

. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι κάθε απόφαση του ΚΕΣΥ και συνακόλουθα του Υπουργείου Υγείας, που θα βασίζεται σε εισήγηση της ΜΕΣΙΕ είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και αυτοδίκαια θα καταπέσει σε τυχόν προσφυγές στα αρμόδια δικαστήρια.

 Καλείται η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προβεί σε άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας κατά την συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΙΕ), παύοντας τις αυθαιρεσίες, που υπηρετούν την κομματική και πελατειακή της λογική ενάντια στις νόμιμες θεσμικές διαδικασίες της Πολιτείας και εις βάρος των λειτουργών της Υγείας.

Ο Βουλευτής

Κώστας Μάρκου

Αλεξάνδρου Υψηλάντου 216, Πάτρα

Τηλ: 2610313501

/ Βουλευτές Αχαΐας