Μηδενικές μεταθέσεις αστυνομικών στην Αχαΐα.

βουλε

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας Κώστας Μάρκου και Αθανασία [Σία] Αναγνωστοπούλου καταθέτουν ως αναφορά την καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με τίτλο «Η Αστυνόμευση του ΜΗΔΕΝ», με την οποία στηλιτεύεται έντονα το γεγονός ότι η στελέχωση των νέων υπηρεσιών γίνεται αφενός μεν από υπηρεσίες που εδώ και χρόνια υπολειτουργούν και βρίσκονται σε οριακή κατάσταση από πλευράς προσωπικού αυθαίρετα, αφετέρου δε με αποφάσεις αξιωματικών και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, ακόμα και με την “αίσθηση δίωξης” και εκτός της διαδικασίας του Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Στο έγγραφό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας καταγγέλλει ότι με την περιορισμένη ψευδαίσθηση στοχευμένης Αστυνόμευσης και την τακτική του αυθαίρετου ξηλώματος προσωπικού από τις υπάρχουσες υπηρεσίες για την στελέχωση άλλων, έρχονται μαύρες μέρες για την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής.

Επισυνάπτεται η σχετική καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Αναφοράς μετά της καταγγελίας, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και για την ενημέρωσή μας.

Αθήνα, 23.9.2022

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία [Σία]

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

                                                                                                


Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Αναφορά

προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Μηδενικές μεταθέσεις αστυνομικών στην Αχαΐα.

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας Κώστας Μάρκου και Αθανασία [Σία] Αναγνωστοπούλου καταθέτουν ως αναφορά την καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με τίτλο «Η Αστυνόμευση του ΜΗΔΕΝ», με την οποία στηλιτεύεται έντονα το γεγονός ότι η στελέχωση των νέων υπηρεσιών γίνεται αφενός μεν από υπηρεσίες που εδώ και χρόνια υπολειτουργούν και βρίσκονται σε οριακή κατάσταση από πλευράς προσωπικού αυθαίρετα, αφετέρου δε με αποφάσεις αξιωματικών και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, ακόμα και με την “αίσθηση δίωξης” και εκτός της διαδικασίας του Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Στο έγγραφό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας καταγγέλλει ότι με την περιορισμένη ψευδαίσθηση στοχευμένης Αστυνόμευσης και την τακτική του αυθαίρετου ξηλώματος προσωπικού από τις υπάρχουσες υπηρεσίες για την στελέχωση άλλων, έρχονται μαύρες μέρες για την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής.

Επισυνάπτεται η σχετική καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Αναφοράς μετά της καταγγελίας, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και για την ενημέρωσή μας.

Αθήνα, 23.9.2022

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία [Σία]

/ Βουλευτές Αχαΐας