Μαθητεία Των Ανήλικων Μαθητών Των ΕΠΑΛ Προτείνει το ΚΚΕ, ανακοίνωση του Τμήματος Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοίνωση του τμήματος παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΚΕ

Σε πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας,για τρέχοντα θέματα των ΕΠΑΛ,ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται αναφέρεται : Να καταργηθεί κάθε πιστοποίηση, κάθε επαγγελματική εξέταση, το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα. Η πρακτική άσκηση να είναι ενταγμένη οργανικά στη μάθηση. Ασφάλιση και πληρωμή με βάση το κατώτερο μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη”.

Είναι σαφές πως αν γίνονταν δεκτή η πρόταση του ΚΚΕ δηλ. «η πρακτική άσκηση να είναι ενταγμένη οργανικά στη μάθηση» θα σήμαινε στην πράξη είτε πως ο ανήλικος μαθητής μετά από το σχολικό 7ωρο θα επιβαρύνεται καθημερινά με επιπλέον  7 ώρες εργασίας,είτε σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση αρκετών ωρών της σχολικής εκπαίδευσης με εργασία!  Όμως είναι σαφές πως δεν είναι αυτός ο ρόλος του σχολείου.

Το Επαγγελματικό Λύκειο χορηγεί εκτός από το πτυχίο ειδικότητας και απολυτήριο ισότιμο με το Γενικό απολυτήριο Λυκείου και δίνει δυνατότητα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε σχολή μαθητείας, όπως προτείνεται ουσιαστικά από το ΚΚΕ.

Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να γίνεται μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑΛ όπου τα παιδιά θα είναι ενήλικες και με περισσότερη ωριμότητα και ασφάλεια θα γίνεται ή ένταξή τους σε εργασιακό περιβάλλον.

Γι΄ αυτό, έχει ήδη θεσμοθετηθεί το «μεταλυκειακό έτος μαθητείας»όπου οι μαθητές-απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ενήλικες πλέον και έχοντας τελειώσει μια βασική εκπαίδευση στο σχολείο τους, θα ενταχθούν στην τάξη μαθητείας για μια ασφαλή ένταξη στο χώρο της εργασίας, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα και θα αμείβονται  για το διάστημα της μαθητείας με το 75% του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Επίσης με τη νέα δομή του ΕΠΑΛ (Α΄ Τάξη με ενιαίο πρόγραμμα,  Β΄  Τάξη  με διαχωρισμό σε τομείς τεχνικο-επαγγελματικών σπουδών και Γ΄ Τάξη  με διαχωρισμό σε ειδικότητες) αποφεύγεται η πρόωρη ειδίκευση των μαθητών / -τριών, εξασφαλίζεται η παροχή στέρεων γενικών γνώσεων, δίνονται οι αναγκαίες τεχνολογικές – επαγγελματικές γνώσεις, που θα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα «χτιστεί» η ειδικότητα, δημιουργείται ένα ενιαίο μοντέλο επαγγελματικού σχολείου χωρίς διακρίσεις ανάμεσα στις επιλογές των μαθητών/-τριών, παρέχονται  περισσότερες επαγγελματικές και εκπαιδευτικές διέξοδοι στους αποφοίτους, διευκολύνεται η απόκτηση δεύτερης ειδικότητας, επιτυγχάνεται με ασφάλεια η επαφή των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και τέλος διευρύνονται οι δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η πρόταση του ΚΚΕ οδηγεί στην πρόωρη κατάρτιση ανήλικων μαθητών μετά το γυμνάσιο και είναι έντονα ταξική πρόταση εναντίον των παιδιών της εργατικής τάξης τα συμφέροντα της οποίας υπερασπίζει με την πολιτική του το ΚΚΕ.

 

Αθήνα, 19 0κτωβρίου 2016

/ Ανακοινώσεις