«Λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για να προχωρήσει το έργο της νέας  σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Πάτρας»

μαρκου αναγνωστοπουλου

Η κατασκευή και ολοκλήρωση των έργων υποδομής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Πάτρας αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της Δυτικής Πελοποννήσου, τόσο σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης όσο και βελτίωσης της συνδεσιμότητας των εξυπηρετούμενων περιοχών.

Το έργο αυτό, ήτοι η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ 113+000-123+500 τμήμα Ψαθόπυργος – Περιοχή Ρίου ΑΔ 716», με ανάδοχο της εταιρεία GD INFRASTRUTTUBE SRL και εργολήπτριες εταιρείες τις Κοινοπραξίες GD INFFRASTRUTTUBE ΕΠΕ και ΠΑΠΥ 6-8, ξεκίνησε να υλοποιείται τον Αύγουστο του έτους 2017 και σε αυτό απασχολούνται ή/και εμπλέκονται [υπεργολάβοι – προμηθευτές] 500 και πλέον οικογένειες της πόλης της Πάτρας και ευρύτερα του νομού Αχαΐας.

Από την αρχή της συνεργασίας των υπεργολάβων με την ανάδοχο εταιρεία μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019 δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα αναφορικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις της αναδόχου απέναντι στους υπεργολάβους. Ωστόσο από την άνω ημερομηνία -και παρά το γεγονός ότι έχει κατ΄ επανάληψη ζητηθεί από την ανάδοχο- η εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, δεν έχει προχωρήσει στην έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου και στην καταβολή των οφειλόμενων εκτελεσμένων και εγκεκριμένων εργασιών ύψους 4.200.000 ευρώ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων της αναδόχου απέναντι στους υπεργολάβους, η συνολική οφειλή των οποίων ανέρχεται περίπου στο ποσό του 1.100.000 ευρώ.

Η κατάσταση αυτή, η οποία έχει προκύψει από τη γνωστή σε όλους διένεξη του Υπουργείου Μεταφορών με την ανάδοχο εταιρεία, έχει οδηγήσει του υπεργολάβους, το προσωπικό τους και τους συνεργάτες τους στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Επειδή, μετά τις εξελίξεις αυτές, το έργο έχει ήδη σταματήσει εδώ και 45 περίπου ημέρες.

Επειδή, όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη έχουν σφραγιστεί επιταγές των υπεργολάβων ισόποσης περίπου αξία με τις οφειλές της αναδόχου, ενώ έχουν προβεί σε στάση πληρωμών προς ΕΦΚΑ, ΔΟΥ κ.λ.π, λόγω της αδυναμίας καταβολής των οφειλόμενων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης στους εργαζόμενους και στους εξωτερικούς συνεργάτες αυτών, στα δημόσια ταμεία, αλλά και στην τοπική αγορά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιες πρωτοβουλίες έχει λάβει ήδη ή προτίθεται να λάβει προκειμένου να εγκριθεί άμεσα το 2ο ΑΠΕ του έργου και να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά στους υπεργολάβους;