Κώστα Μάρκου: Ο θάνατος του Καθηγητή Δημ. Κρεμαστινός αποτελεί απώλεια.

Μάρκου

Ο Καθηγητής Δημ. Κρεμαστινός υπηρέτησε το δημόσιο βίο ως Ακαδημαϊκός
Δάσκαλος και ως Πολιτικός. Υπηρέτησε τον άνθρωπο ως γιατρός. Ως
Ακαδημαϊκός Δάσκαλος άφησε έντονο στίγμα δημιουργώντας οργανωμένα
καρδιολογικά κέντρα και πολλούς μαθητές. Ως πολιτικός διατήρησε σε
δύσκολους καιρούς για το χώρο του, τον κεντροαριστερό και αντιδεξιό του
βηματισμό.
Ο θάνατος του αποτελεί απώλεια.