Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές Αχαΐας αναφορικά: a] με τη «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις Ιατρικές Σχολές της χώρας για τη διενέργεια ελέγχων για τον κορωνοϊό» και β] με την «Οικονομική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ των ιατρικών σχολών της χώρας».

μαρκου αναγνωστοπουλου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ: «Οικονομική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ,ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ των Ιατρικών Σχολών της χώρας »

Δυνάμει του αρ 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε προσωπικό νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο νομοθέτης, στην παρ 1 του αρ 4 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προβαίνει σε αποκλειστική απαρίθμηση των φορέων, το προσωπικό των οποίων θα λάβει την, στην οικεία διάταξη, προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση, ως έκτακτο μέτρο.

Όπως επισημαίνει ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Αθαν-Μελέτιος Δημόπουλος  σε επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως στις Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τα οποία συμμετέχουν καθημερινώς και αδιαλείπτως με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της εν γένει υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. Σχεδόν το σύνολο του ως άνω προσωπικού εργάζεται πολύ περισσότερες ώρες από τις συνήθεις, προκειμένου να συνδράμει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Με βάση τα ανωτέρω και με γνώμονα, την ιδιαίτερη μέριμνα, που οφείλει το κράτος να επιδείξει προς το προσωπικό και άλλων φορέων, το οποίο συμμετέχει με αυτοθυσία στο βαρύ έργο της αντιμετώπισης του κορωνοϊούCOVID-19 και έχει παραλειφθεί από την πρόβλεψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, όπως ανωτέρω έχει περιγραφεί.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1) Πρόκειται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, τροποποιώντας το αρ 4 της από 30.03.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α΄75), ώστε η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο οικονομική ενίσχυση προς το προσωπικό των αποκλειστικά απαριθμούμενων στο άρθρο αυτό φορέων, να επεκταθεί και στα μέλη στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., ταοποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Πανεπιστημιακές κλινικές εργαστήρια και ειδικές μονάδες, που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Πρόκειται αφενός μεν ως ελάχιστη ένδειξη ανταμοιβής προς το εν λόγω προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του, αφετέρου δε για την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισής τους με το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων; 

2) Άλλως, ποια είναι τα έκτακτα μέτρα που πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για το ως άνω προσωπικό;

 

Προς τον  Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις Ιατρικές Σχολές της χώρας για τη διενέργεια ελέγχων για τον κορονοϊό.

 

Κύριε Υπουργέ

Ενώπιον της «μείζονας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης της εποχής μας», ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις χώρες να κάνουν tests ανίχνευσης τουκορονοϊού. Η στρατηγική για τον περιορισμό της νόσου, με τον εντοπισμό των ανθρώπων με τη λοίμωξη και την ταχεία απομόνωσή τους, εξακολουθεί να είναι η καλύτερη προσέγγιση, δήλωσε ο επικεφαλής της ΠΟΥ ΤέντροςΑντανόμΓκεμπρεγεσούς. Ο ΠΟΥ καλεί όλες τις χώρες να ενισχύσουν τα προγράμματα των ελέγχων τους εκτιμώντας ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιβραδύνουν την εξέλιξη της πανδημίας. «Έχουμε ένα απλό μήνυμα προς όλες τις χώρες – να κάνετε tests», όπως χαρακτηριστικά είπε. Όσο πιο ευρέως γίνονται tests σε μια χώρα, τόσο περισσότερα από αυτά τα πιο ήπια κρούσματα θα εντοπιστούν.

Η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες προηγμένες χώρες, έχει υιοθετήσει τη στρατηγική της διενέργειας του μικρότερου δυνατού αριθμού ελέγχων. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι ένας μεγάλος αριθμός – πιθανώς μια μεγάλη πλειοψηφία – όλων των κρουσμάτων κορονοϊού δεν θα καταγραφεί ποτέ στα επίσημα στοιχεία επειδή τα περιστατικά δεν ήταν αρκετά σοβαρά για νοσοκομειακή περίθαλψη. Είναι ασαφές μέχρι τη στιγμή αυτή αν η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε από επιστημονικούς ή οικονομικούς λόγους.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Υγείας στέλνει «δώρο» εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΟΠΥΥ ως επιχορήγηση για την «αποζημίωση ιδιωτικών θεραπευτηρίων – κλινικών, καθώς και ιδιωτών για την πραγματοποίηση κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου».Η παραπάνω διαπίστωση ενισχύεται και μέσω της δαπάνης ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ από το υπουργείο Υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ και αφορά: «Επιχορήγηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την αντιμετώπιση δαπανών αποζημίωσης ιδιωτικών θεραπευτηρίων –κλινικών, καθώς και ιδιωτών για την πραγματοποίηση κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου, στο πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού», όπως αναφέρεται.

Από την άλλη πλευρά το επιστημονικό ιατρικό δυναμικό της χώρας όπως εκπροσωπείται από τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων μας, καταθέτει τη διαθεσιμότητα του για την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων που απαιτούνται.

«Μην αφήσετε το επιστημονικό κεφάλαιο της χώρας σε αναγκαστικό παροπλισμό» αναφέρουν οι πρόεδροι όλων των Ιατρικών Τμημάτων της χώρας σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλαν προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ζητούν πόρους ώστε τα Πανεπιστήμια να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από την κυβέρνηση να επιχορηγήσει τα πανεπιστημιακά εργαστήρια των Ιατρικών Τμημάτων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και από το πακέτο των 30 εκατομμυρίων ευρώ που εξαγγέλθηκαν, να μην κατευθυνθούν αποκλειστικά στα ιδιωτικά εργαστήρια.

Όπως επισημαίνεται στην ανοιχτή επιστολή, τα Ιατρικά Τμήματα της χώρας μπορούν να συμβάλλουν:

  • στη διάγνωση του κορονοϊού σε ευρεία κλίμακα, πρωτίστως στους ανέργους και στους ανασφάλιστους, αξιοποιώντας τον πολύτιμο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία τους,
  • στην υποστήριξη προγραμμάτων ελέγχου της ανοσίας σε όσους έχουν νοσήσει, ώστε να μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στην εργασία τους και στην κοινωνική δραστηριότητα. Το μέτρο αυτό αποτελεί την ασφαλέστερη επιστημονικά ενδεδειγμένη διαδικασία σταδιακής και ελεγχόμενης αποδέσμευσης από τον περιορισμό στο σπίτι,
  • στην υποστήριξη προγραμμάτων για την παραγωγή φαρμάκων και διαγνωστικών τεστ για την διάγνωση της νόσου και την ανίχνευση αντισωμάτων σε συνεργασία με ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, με ιδιαίτερη έμφαση και στην απασχόληση Ελλήνων επιστημόνων.

Κατόπιν αυτώνερωτάσθε:

  • Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε την χρηματοδότηση των ιδιωτικών μεγαλοκλινικαρχών και να χορηγήσετε τα διαθέσιμα 30 εκατομ. Ευρώ στις 7 Ιατρικές Σχολές της χώρας για τη διενέργεια των ελέγχων;
  • Σκοπεύει η κυβέρνηση να συνεχίσει την απαξίωση των Ιατρικών Σχολών της χώρας συνεχίζοντας να κωφεύει στο αίτημα τους;
/ Βουλευτές Αχαΐας