Κοινοβουλευτική αναφορά προς τους  Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ενέργειας και Περιβάλλοντος καταθέτουν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και  Κώστας Μάρκου σχετικά με την επιστολή-καταγγελία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ)

βουλε

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τους  Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ενέργειας και Περιβάλλοντος καταθέτουν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και  Κώστας Μάρκου σχετικά με την επιστολή-καταγγελία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ) με την οποία ζητούν είτε την πλήρη κατάργησή του φωτισμού του τείχους Δυμαίων, είτε τη χρήση του για περιορισμένο χρόνο (ελάχιστες ημέρες ετησίως) σε περιπτώσεις π.χ. εκδηλώσεων με επίκεντρο το χώρο αυτό.

Όπως αναφέρει η ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ στην επιστολή-καταγγελία της, ο φωτισμός του τείχους Δυμαίων, που έχει προσφάτως εγκατασταθεί και λειτουργεί με προβολείς σε όλη την περίμετρό του, είναι ασυμβίβαστος με την προστατευόμενη περιοχή Ramsar και ιδιαίτερα επιβαρυντικός για την πανίδα της περιοχής. Ο φωτισμός αυτός μπορεί να αποσκοπεί στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και παράγοντα αποπροσανατολισμού της μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας και δυσχέρανσης της κίνησης της τοπικής ορνιθοπανίδας από υγρότοπο σε υγρότοπo. Επίσης η Οικολογική Κίνηση Πάτρας επισημαίνει ότι αποπροσανατολίζει τα έντομα με δραματικά αποτελέσματα στους πληθυσμούς τους, που συνεπάγονται τόσο ένα ισχυρό πλήγμα στην επικονίαση της χλωρίδας του εθνικού πάρκου όσο και σοβαρή διατάραξη της τροφικής αλυσίδας, με δεδομένο ότι οι πληθυσμοί των εντόμων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατροφή των πτηνών.

Τα πλήγματα αυτά στην ομαλή κίνηση της ορνιθοπανίδας, και στους πληθυσμούς των εντόμων, θα οδηγήσουν σε σοβαρή και μη ανεκτή υποβάθμιση του υγροτοπικού οικοσυστήματος του Εθνικού πάρκου.