“Καταγγελίες για εργοδοτικές αυθαιρεσίες αναφορικά με τους εργαζομένους στον τομέα των ταχυμεταφορέων, ταχυδιανομέων και υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών.”

βουλευτες

Οι εργαζόμενοι στον τομέα των ταχυμεταφορών, ταχυδιανομών και στις εξωτερικές εργασίες είναι ένας ευάλωτος επαγγελματικός κλάδος, που πλήττεται από την ανεργία, την υποδηλωμένη ή/και αδήλωτη εργασία και την έκθεση στον κίνδυνο.

Με τα άρθρα 55 και 56 του ν. 4611/2019, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε, για πρώτη φορά, ειδικές ρυθμίσεις των όρων υγιεινής και ασφάλειας του επικίνδυνου αυτού επαγγέλματος και καθόρισε το πλαίσιο για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων της «αόρατης» μέχρι τότε επαγγελματικής ομάδας των διανομέων.

Από τον Ιούλιο του 2019 όμως και λόγω της κυβερνητικής αλλαγής, το μεν άρθρο 56 ελάχιστα εφαρμόστηκε από τους εργοδότες, το δε άρθρο 55 παραμένει κενό γράμμα, αφού ουδέποτε μέχρι σήμερα εκδόθηκε η προβλεπόμενη από το Νόμο Υπουργική Απόφαση για να τεθεί σε ισχύ.

Την ίδια στιγμή ο αρμόδιος Υπουργός επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά τις εκκλήσεις του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ)» για συνάντηση μαζί του.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα τέθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις στον αρμόδιο Υπουργό:

1) Ποιες οδηγίες έχει δώσει μέχρι σήμερα στις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του ν. 4611/2019;

2) Προτίθεται να εκδώσει Υπουργική Απόφαση για να ενεργοποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 55 και να εκκινήσει η υποχρέωση των εργοδοτών για αναγγελία στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου «ΕΡΓΑΝΗ» του αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων;

3) Ποια άμεσα μέτρα σκοπεύει να λάβει για να μπει ένας φραγμός στην έμμεση μείωση του μισθού των εργαζομένων ταχυμεταφορέων, ταχυδιανομέων και υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών που προκύπτει από την μετακύληση του κόστους για την αγορά Μέσων Ατομικής Προστασίας, την συντήρηση και τα έξοδα κίνησης των ιδιόκτητων δικύκλων στους ίδιους τους εργαζόμενους;

4) Έχει μελετήσει τα αιτήματα και τις προτάσεις που έχει επεξεργαστεί και καταθέσει το σωματείο με την επωνυμία «Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ)», όπως είναι το «Ημερολόγιο Εργασίας», το οποίο και θα ενισχύσει τη δυνατότητα των εργαζομένων να αποδεικνύουν την πραγματική εργασιακή τους σχέση; Ποια είναι η θέση του Υπουργείου επί των αιτημάτων και των προτάσεων αυτών;

/ Βουλευτές Αχαΐας