Και ένα χρόνο χωρίς Διοικητή το Π.Γ.Ν. Πατρών και εκφοβισμοί και απειλές για πειθαρχικές διώξεις σε δέκα [10] υπαλλήλους του Νοσοκομείου, που ζητάνε να προχωρήσει η ολοκλήρωση της μετάταξης τους σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας

βουλευτες

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: « Και ένα χρόνο χωρίς Διοικητή το Π.Γ.Ν. Πατρών και εκφοβισμοί και απειλές για πειθαρχικές διώξεις σε δέκα [10] υπαλλήλους του Νοσοκομείου, που ζητάνε να προχωρήσει η ολοκλήρωση της μετάταξης τους σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας».

Ερώτηση για την άρνηση που επιδεικνύει ο Αναπληρωτής Διοικητής του Π.Γ.Ν. Πατρών να εφαρμόσει το Νόμο και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μετάταξης δέκα [10] υπαλλήλων του Νοσοκομείου θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, οι οποίοι αντιμετωπίζονται πλέον εκφοβιστικά και απειλητικά από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, υπέβαλλαν οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου, μαζί με 9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.

Οι βουλευτές στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι παρά τη θετική εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που δόθηκε τον Δεκέμβρη του έτους 2020, μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάταξή τους και τούτο μάλιστα χωρίς να τους έχει δοθεί κάποια ουσιαστική απάντηση από την Διοίκηση για τους λόγους αυτής της αδικαιολόγητα μεγάλης καθυστέρησης. Αντί της ολοκλήρωσης της μετάταξης, εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι ο  Αναπληρωτής Διοικητής του Π.Γ.Ν. Πατρών απειλεί ευθέως με πειθαρχικές κυρώσεις του Υπαλλήλους, ισχυριζόμενος ότι αν συνεχίσουν να διεκδικούν την υλοποίηση του αιτήματός τους, επιδεικνύουν καταχρηστική και «ασεβή» συμπεριφορά έναντι της Υπηρεσίας και παραβιάζουν ενσυνείδητα τις γενικές αρχές του ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου, εγκαλώντας τους Υπαλλήλους ότι έχουν υποπέσει στο πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Στα ήδη υπάρχοντα και ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, προστίθενται πλέον και η αδιαφορία για την εφαρμογή του Νόμου, ιδίως δε σε Υπαλλήλους που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προσόντων και δεξιοτήτων τους, που θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους και της ατομικής τους απόδοσης, με προφανές όφελος τη συνολική αποτελεσματικότητα του Νοσοκομείου και οι οποίοι απειλούνται ευθέως με πειθαρχική δίωξη.

Κοινός παρονομαστής: Η αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, η οποία, αντί να διορίσει Διοικητή στο ΠΓΝΠ και να ενισχύσει το επίπεδο της διοικητικής ευρυθμίας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της επαρκούς χρηματοδότησης του πανεπιστημιακού νοσοκομείου, πορεύεται με μοναδική πυξίδα το βόλεμα ημετέρων, με απώτερο στόχο τις πελατειακές σχέσεις και την εξυπηρέτηση του ΝΔκρατικού «ιδανικού» της κομματοκρατίας. Με τις παραλείψεις αυτές το νοσοκομείο παραμένει ακόμα ακέφαλο και η κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας παρακολουθεί τις μάχες παρασκηνίου με γαλάζιο φόντο, τον ακήρυχτο εμφύλιο τοπαρχών Αχαΐας – Ηλείας – Αιτωλοακαρνανίας και τον αλληλοσπαραγμό μεταξύ των εν ενεργεία βουλευτών και το πρωθυπουργικό γραφείο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

                      

                                                                            Αθήνα  19  Ιουλίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Ενώ το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών παραμένει εν μέσω πανδημίας χωρίς Διοικητή, ο Αναπληρωτής Διοικητής του εκφοβίζει και απειλεί με πειθαρχική δίωξη δέκα [10] υπαλλήλους του Νοσοκομείου, αντί να τους επαινέσει και, κυρίως, να εφαρμόσει το Νόμο και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μετάταξης τους σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας.»

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αντί να ενισχύσει το επίπεδο της διοικητικής ευρυθμίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, παραμένει άπραγη στο σημαντικό ζήτημα του διορισμού Διοικητή στο Νοσοκομείο, η οποία εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο του 2020. Η έλλειψη αυτή, εκτός του ότι είναι εξόχως αποκαλυπτική του τρόπου λειτουργίας της κυβέρνησης αλλά και των ικανοτήτων της, καταδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο και την ανεπάρκεια και την ανικανότητα της ηγεσίας του Υπουργείου. Το χειρότερο σύμπτωμα όμως είναι ότι η έλλειψη φυσικής ηγεσίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, δημιουργεί σωρεία καθημερινών προβλημάτων στο προσωπικό και στους πολίτες, τα οποία ο  Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου όχι μόνο δεν μπορεί να επιλύσει, αλλά, αντίθετα, με τις πράξεις και παραλείψεις του, τα διογκώνει.

Το Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 6ης Υ.ΠΕ. με την υπ΄ αριθ. 6/21.12.2020 Πράξη του γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της μετάταξής δέκα [10] υπαλλήλων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του –αυτή που υπηρετούσαν– και δη σε θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [Π.Ε.] του κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού ως έχοντες τα ανάλογα προσόντα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3528/2007 [Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.] και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 [Φ.Ε.Κ. Α΄ 226/27.10.2011].

Ωστόσο, παρά τη θετική εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάταξή τους και τούτο μάλιστα χωρίς να τους έχει δοθεί κάποια ουσιαστική απάντηση από την Διοίκηση για τους λόγους αυτής της αδικαιολόγητα μεγάλης καθυστέρησης.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στις μέχρι σήμερα δημόσιες τοποθετήσεις του –αφού, όπως καταγγέλλουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ουδεμία επίσημη ενημέρωση είχαν παρά τις συνεχείς εκκλήσεις τους για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου– αναφέρει άλλοτε μεν ότι διαπίστωσε πλημμέλειες και μη τήρηση των προβλεπόμενων άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα και άλλοτε ότι η αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου εντόπισε κάποιες αστοχίες σε επίπεδο εγγράφων και διαδικασίας και ότι παρέπεμψε το θέμα πάλι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ζητώντας να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις για λόγους νομιμότητας.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι λίγες μέρες πριν, με το υπ΄ αριθ. 17432/09.07.2021 έγγραφό του, που απηύθυνε στους δέκα [10] ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου συνεχίζει να αρνείται πεισματικά την έγκριση των μετατάξεων με αόριστες τοποθετήσεις για δήθεν «πλημμέλειες και έκδοση πράξεων κατά παράβαση του Υπαλληλικού Κώδικα» χωρίς να αιτιολογεί ειδικώς ποιες είναι αυτές και που ακριβώς έγκειται η πλημμέλεια κάθε μιας Πράξης.

Επιπλέον, στο απαντητικό αυτό έγγραφό του, αναφέρει ότι επισυνάπτεται το υπ΄ αριθ. 10344/15.04.2021 διαβιβαστικό έγγραφό του με το οποίο ανέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στο Υ.Σ. χωρίς ουδέποτε να το επισυνάψει και να το γνωστοποιήσει στους υπαλλήλους, παρά την ύπαρξη σχετικής Εισαγγελικής Παραγγελίας από 26.05.2021 να δοθούν τα διαβιβαστικά αυτά έγγραφα, αδιαφορώντας στη δικαστική εντολή και παρανομώντας και σε αυτό το επίπεδο.

Τέλος, στο ίδιο ως άνω έγγραφό του [17432/09.07.2021], θυμίζοντας για μια ακόμα φορά σκοτεινές εποχές, ο Αναπληρωτής Διοικητής, αντί να επαινέσει του δέκα [10] Δημοσίους Υπαλλήλους για την εξαιρετική προσπάθεια συμβολής στην ανάπτυξη των προσόντων και δεξιοτήτων τους, που θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους και της ατομικής τους απόδοσης, με προφανές όφελος τη συνολική αποτελεσματικότητα του Νοσοκομείου, τους απειλεί ευθέως με πειθαρχικές κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι αν συνεχίσουν να διεκδικούν την υλοποίηση του αιτήματός τους, επιδεικνύουν καταχρηστική και «ασεβή» συμπεριφορά έναντι της Υπηρεσίας και παραβιάζουν ενσυνείδητα τις γενικές αρχές του ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου, εγκαλώντας τους Υπαλλήλους ότι έχουν υποπέσει στο πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς ανάρμοστης συμπεριφοράς του άρθρο 108 παρ. η΄ του Ν. 3528/2007.

Επειδή, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 2690/1999 [Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας] και έχει πάγια νομολογηθεί από πλήθος δικαστικών αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και άλλων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ελλάδας, αλλά ακόμη και με γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά την παραπομπή της υπόθεσης μετάταξης στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και την έκδοση θετικής απόφασης για την μετάταξη από αυτό, η εκτέλεση της Πράξης του Κ.Υ.Σ. είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση, δηλαδή η υποχρέωση αυτή της Διοίκησης δεν αίρεται από τον χαρακτήρα της γνωμοδότησης ως απλής, αλλά λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από τη Διοίκηση.

Επειδή οι εργαζόμενοι επί μεγάλο χρονικό διάστημα [πλέον του εξαμήνου] ως άμεσα ενδιαφερόμενοι και αποδέκτες των τυχόν μετατάξεων, δεν έχουν λάβει γνώση των ερωτηματικών και της δήθεν αιτιολογημένης αντίθεσης του Αναπληρωτή Διοικητή, έτσι ώστε να θεραπεύσουν έγκαιρα τυχόν αστοχίες και να μην ταλαιπωρούνται άδικα τόσο χρόνο.

Επειδή η Διοίκηση όφειλε, τηρώντας την αρχή της καλής πίστης, την αρχή της χρηστής διοίκησης, την αρχή της αμεροληψίας, την αρχή της ισότητας και αναλογικότητας να ενημερώσει έγκαιρα τους εργαζόμενους για να μην καταφεύγουν σε Εισαγγελικές Παραγγελίες, για μερικές των οποίων ακόμη δεν έχουν λάβει απάντηση.

Επειδή είναι κοινώς αποδεκτό ότι το μεγαλύτερο άυλο κεφάλαιο σε κάθε οργανισμό αποτελούν οι άνθρωποι, στη δε Δημόσια Διοίκηση η αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό επισημαίνεται ως ο πιο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά της.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1] Για ποιο λόγο ο Αναπληρωτής Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών αρνείται επίμονα να εκδώσει απόφαση για την μετάταξή τους, αφού και οι δέκα [10] υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν τα σχετικά προσόντα, προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικής και ψυχικής ταλαιπωρίας τους.

2] Για ποιο λόγο ο Αναπληρωτής Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών παραβιάζει το σχετικό νόμο, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν αιτιολόγησε ειδικώς –όπως όφειλε- την τυχόν αντίθεσή του προς την Γνωμοδότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αλλά με αοριστίες και γενικόλογες αναφορές παραπέμπει το θέμα στις καλένδες;

3] Γιατί ο Αναπληρωτής Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών δεν απαντά επίσημα στα ερωτήματα των υπαλλήλων και απαντά μόνο στα δημοσιεύματα των εφημερίδων;

4] Από πότε οι διεκδικήσεις νόμιμων δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα;

5] Συνάδουν οι ενέργειες του Αναπληρωτή Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης έναντι του διοικούμενου και τι προτίθεται να πράξει ο κ. Υπουργός για την συμπεριφορά αυτή του διορισμένου από τον ίδιο Αναπληρωτή Διοικητή;

6] Πότε επιτέλους σκοπεύετε να διορίσετε Διοικητή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών;

                                   Οι ερωτώντες βουλευτές

                                       Μάρκου Κώστας

                                Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

                                       Αυγέρη Θεοδώρα(Δώρα)

                                       Καλαματιανός Διονύσης

                                       Μωραΐτης Θάνος

                                       Παπαδόπουλος Σάκης

                                       Πούλου Παναγιού

                                       Ραγκούσης Γιάννης

                                       Σπίρτζης Χρήστος

                                       Φίλης Νικόλαος

              Φωτίου Θεανώ 

/ Βουλευτές Αχαΐας