«Ιδιώτες και στο 409 πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών».

βουλευτες

 «Ιδιώτες και στο 409 πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών».

 

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων, με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Κώστα Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου και θέμα την πρόθεση της κυβέρνησης να παραχωρήσει σε Ιδιώτες το 409 πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών, κατέθεσαν 15 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Η ερώτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της 4715/14.04.2022 προηγούμενης σχετικής ερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και της απάντησης που δόθηκε από το Υπουργείο Άμυνας.

Από την απάντηση λοιπόν του Υπουργείου Άμυνας προκύπτουν τα εξής ζητήματα και απορίες:

  1. Το Υπουργείοδιατείνεταιότι στην υπόθεση παραχώρησης του πρώην Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών εμπλέκονται κάποιοι «φορείς της κτηματομεσιτικής αγοράς», οι οποίοι μάλιστα έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα να λάβουν μεσιτική ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή.
  2. Το Υπουργείοπαραλείπεινα αναφέρει ότι έχει αναθέσει σε συγκεκριμένο γραφείο πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών την σύνταξη σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επενδυτές.
  3. Το Υπουργείοπαραβλέπειότι το κτήριο που μέχρι το 2017 στέγαζε το 409 πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών, αποτελεί κληροδότημα προς το Ελληνικό Δημόσιο με την υποχρέωση να χρησιμοποιείται με συγκεκριμένο ¨τρόπο¨, ήτοι ως υγειονομική μονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί και τον στρατό.

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχουζητούν διευκρινίσεις και τα σχετικά έγγραφα.

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και ΑΚΕ:

                                                           

                                                        Αθήνα, 4 Ιουνίου 2022                                                                            

 

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων

 

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

 

Θέμα: « Ιδιώτες στο 409 πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών».

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 4715/14.04.2022 σχετικής ερώτησής μας και της απάντησης που λάβαμε από το Υπουργείο σας, επανερχόμαστε με το θέμα της παραχώρησης σε ιδιώτες του 409 πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών (Στρατόπεδο Χριστιά).

Από την απάντησή σας στην παραπάνω ερώτηση προκύπτει ότι φορείς της κτηματομεσιτικής αγοράς, ζήτησαν την άδεια της ΥΠΑΑΠΕΔ προκειμένου να δημοσιεύουν στοιχεία των ακινήτων στην ιστοσελίδα τους, με σκοπό την πρόκληση επενδυτικού ενδιαφέροντος για το ακίνητο και την αύξηση των πιθανών συμμετεχόντων σε μελλοντικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό αξιοποίησής του.

Προκύπτει επίσης ότι η χορήγηση της σχετικής έγκρισης δημοσίευσης στοιχείων από πλευράς ΥΠΑΑΠΕΔ, εξετάστηκε και συντονίστηκε από το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας και κρίθηκε ότι μπορεί να δοθεί υπό προϋποθέσεις, αφού πρωτίστως προηγηθεί η ενυπόγραφη ενημέρωση – ανάληψη ευθύνης του αιτούντα ιδιώτη – ενδιαφερόμενου μέσω σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσής του, την οποία και καταθέσατε ανωνυμοποιημένη. Συναφώς μάλιστα μας γνωρίσατε, σχετικά με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν, ότι σε αυτές περιλαμβάνονται ρητά οι δηλώσεις του ενδιαφερομένου πως η υπόψη δημοσίευση δεν συνιστά ανάθεση διαχείρισης του ακινήτου και πως οι φορείς της κτηματομεσιτικής αγοράς αποδέχονται ότι δεν δύναται να ζητηθεί καταβολή μεσιτικής ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής για την ενέργεια αυτή.

Φυσικά και προκαλεί απορία η εμπλοκή «φορέων της κτηματομεσιτικής αγοράς» σε μια διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όταν έχει αποκλειστεί η αμοιβή τους από τον διενεργούντα τον διαγωνισμό, ενώ, λόγω ακριβώς της φύσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έχει αποκλειστεί η περίπτωση καταβολής μεσιτικής ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής και από τους υποψήφιους επενδυτές – συμμετέχοντες τον διαγωνισμό.

Επιπλέον δε, όπως αναφέραμε και στην με αριθμό πρωτοκόλλου 4715/14.04.2022 σχετική ερώτησή μας, αλλά και όπως προκύπτει από σχετικά δημοσιεύματα[1] που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν έχουν διαψευστεί μέχρι σήμερα, το Υπουργείο σας έχει αναθέσει σε συγκεκριμένο γραφείο πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την οποία μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν ζητήσει ενημέρωση τουλάχιστον πέντε ενδιαφερόμενοι.

Έχετε δε αναθέσει σε Υπηρεσία του Στρατού την αποτύπωση του ακινήτου και πρόκειται να συστήσετε -αν δεν το έχετε ήδη κάνει- ειδική επιτροπή τον καθορισμό του ύψους της τιμής εκκίνησης του μισθώματος.

Επειδή προκαλούνται ερωτηματικά από την αλτρουιστική διάθεση των «φορέων της κτηματομεσιτικής αγοράς», οι οποίοι ζήτησαν την άδεια της ΥΠΑΑΠΕΔ προκειμένου να δημοσιεύουν στοιχεία των ακινήτων στην ιστοσελίδα τους pro bono, με σκοπό την πρόκληση επενδυτικού ενδιαφέροντος για το ακίνητο και την αύξηση των πιθανών συμμετεχόντων σε μελλοντικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό αξιοποίησής του.

Επειδή στην απάντησή σας παραλείπετε εντελώς να αναφερθείτε στην ανάθεση που φέρεστε ότι προβήκατε σε συγκεκριμένο γραφείο πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών για τη σύνταξη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επειδή το κτήριο που μέχρι το 2017 στέγαζε το 409 πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών (Στρατόπεδο Χριστιά), αποτελεί κληροδότημα προς το Ελληνικό Δημόσιο με την υποχρέωση να χρησιμοποιείται με συγκεκριμένο ¨τρόπο¨, ήτοι ως υγειονομική μονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί και τον στρατό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Έχετε αναθέσει σε συγκεκριμένο γραφείο πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών τη σύνταξη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος; Με ποια ακριβώς διαδικασία έγινε η ανάθεση αυτή;

Παρακαλείστε να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα της ανάθεσης και την σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου και του γραφείο πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών.

  1. Έχετε αναθέσει και σε ποια Υπηρεσία του Στρατού την αποτύπωση του ακινήτου; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία;

Αν έχει ολοκληρωθεί παρακαλείστε να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα της αποτύπωσης.

  1. Έχετε συστήσει κάποια ειδική επιτροπή για τον καθορισμό του ύψους της τιμής εκκίνησης του μισθώματος; Από ποιους αποτελείται και κάθε πότε συνεδριάζει;

Παρακαλείστε να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα της σύστασης της επιτροπής και των πρακτικών των μέχρι σήμερα συνεδριάσεών της.

  1. Με δεδομένο ότι δεν είχατε φροντίσει ούτε καν να αποτυπώσετε το ακίνητο, ποια ακριβώς στοιχεία ζήτησαν και έλαβαν οι φορείς της κτηματομεσιτικής αγοράς προκειμένου να δημοσιεύουν pro bonoστην ιστοσελίδα τους για να αυξήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον;

Παρακαλείστε να καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα που χορηγήσατε στους φορείς της κτηματομεσιτικής αγοράς.

  1. Για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης δημοσίευσης στοιχείων από πλευράς ΥΠΑΑΠΕΔ, ζητήσατε -και καλώς πράξατε- την γνώμη και την συνδρομή του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας. Για το μείζον ζήτημα της κληροδοσίας και τους περιορισμούς που αυτή επιβάλλει ως προς τη χρήση και τη λειτουργία του κτηρίου, ζητήσατε την γνώμη και την συνδρομή του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης;

Παρακαλείστε επιπλέον να καταθέσετε:

Α. Αντίγραφο του εγγράφου [διαθήκη του Βασίλειου Μαραγκόπουλου] με το οποίο καταλείπεται η κληροδοσία που αφορά στο 409 πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών (Στρατόπεδο Χριστιά).

Β. Το ερώτημα που απευθύνθηκε στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της ΥΠΑΑΠΕΔ και τη σχετική γνωμοδότηση επί του ερωτήματος.

Γ. Τυχόν ερώτημα που απευθύνθηκε στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της ΥΠΑΑΠΕΔ ή άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου σας, στο οποίο να τίθεται ο προβληματισμός ως προς το θέμα της κληροδοσίας και τη σχετική γνωμοδότηση επί του ερωτήματος.

                                           Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Βαρεμένος Γεώργιος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μωραΐτης Θάνος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

/ Βουλευτές Αχαΐας