Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκατέλειψε την κτιριακή αναβάθμιση του Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων και των 2 Τμημάτων Ένταξης για τα παιδιά με ήπιες ειδικές ανάγκες.

βουλε

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

18/10/2021

Το 3θέσιο Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το 11θέσιο Δημοτικό και με δύο ακόμα Τμήματα Ένταξης για τα παιδιά με ήπιες ειδικές ανάγκες και μία Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ-πρώην ΕΔΕΑΥ) με Κοινωνικό λειτουργό και Ψυχολόγο και Ολοήμερο Τμήμα. Είναι γνωστό ότι η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή δεν εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα ενός Νηπιαγωγείου με τρία (3) πρωινά τμήματα, Ολοήμερο Τμήμα και Τμήμα Ένταξης και η επίλυση του θέματος των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι από καιρό αναγκαία και επιτακτική, αφού το κτίριο αυτό δεν έχει την κατάλληλη υποδομή για να στηρίξει την πολυπληθή συνύπαρξη όλων αυτών των εκπαιδευτικών δομών.

Λόγω έλλειψης χώρων, το 3θέσιο Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων λειτουργεί σε δύο αίθουσες, με αποτέλεσμα να γίνεται συνδιδασκαλία, ενώ δεν υπάρχουν ξεχωριστές αίθουσες για τα παιδιά που παρακολουθούν Τμήματα Ένταξης, ούτε βοηθητικοί χώροι για το Ολοήμερο, ώστε να ξεκουράζονται και να τρώνε οι μαθητές.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, ο Δήμος Καλαβρύτων αποφάσισε να συμμετάσχει στην ανοιχτή πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή ενός ακόμα κτιρίου, που θα στεγάσει αποκλειστικά το Νηπιαγωγείο.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Καλαβρύτων πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί έγκαιρα ο φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικάΚίνησε τις διαδικασίες για να εγκριθεί το κτιριολογικό πρόγραμμα από το αρμόδιο τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών του Υπουργείου Παιδείας και υπέβαλε στην εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” το σύνολο των εγγράφων που ζητήθηκαν και απαιτούνται για να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και να υποβληθεί στη συνέχεια ο φάκελος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Έκτοτε το θέμα παραμένει στα αζήτητα και ο φάκελος δεν κατατέθηκε έγκαιρα για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ 2014-2020. Τηρώντας δε στο ακέραιο το γνωστό κυβερνητικό δόγμα “μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία”, η τοπική κοινωνία, οι νηπιαγωγοί, οι γονείς και τα παιδιά, γίνονται αποδέκτες υποσχέσεων και αόριστων δεσμεύσεων περί του ότι η κατασκευή του σχολείου θΑ ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ.

Κοινός παρονομαστής: Oι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές λιτότητας και περικοπών αλλά και η συνολική πολιτική υποβάθμισης του δημόσιου νηπιαγωγείου, το οποίο αντιμετωπίζεται ως ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης.

/ Βουλευτές Αχαΐας