Η παλινωδία της ΝΔ σε σχέση με την Πατρών-Πύργου οδηγεί σε μαρασμό την Δυτική Ελλάδα.

συριζα

Η παλινωδία της ΝΔ σε σχέση με την Πατρών-Πύργου οδηγεί σε μαρασμό την Δυτική Ελλάδα.

H παλινωδία της νέας κυβέρνησης στο θέμα της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου δεν αποτελεί έναν ανασχεδιασμό που προσπαθεί να διορθώσει τυχόν ατέλειες σε ένα πολύτιμο έργο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τη συνειδητή απομόνωση της Δυτικής Ελλάδας από τις εξελίξεις. Απομόνωση που για πολλά χρόνια και με κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχει ζήσει η περιοχή μας, όταν όλα τα μεγάλα έργα που θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είχαν παραπεμφθεί στις καλένδες. Το έργο της Πατρών-Πύργου απεντάχθηκε με δική τους ευθύνη από το σύνολο της Ολυμπίας οδού. Σήμερα, για δεύτερη φορά κάνουν προσπάθεια ματαίωσής του με προφανή σκοπό να δοθεί στο απώτερο μέλλον με μία εργολαβία και διπλάσιο κόστος στους ημετέρους.

Για τα κατασκευαστικά ζητήματα έχει τοποθετηθεί  με πληρότητα τεκμηρίωσης ο τεχνικός κόσμος και οι αντιπρόσωποί του σε αρκετούς φορείς. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω επ΄ αυτού του ζητήματος. Αλλά το πολιτικό και αναπτυξιακό σκέλος της αναίρεσης του χρονοδιαγράμματος, του τρόπου κατασκευής και της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου προκαλεί όχι μόνο εύλογα ερωτηματικά αλλά και αγανάκτηση που ενισχύεται από την παρελθοντική εμπειρία και την απουσία κατάθεσης ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού σχεδίου ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Η κατασκευή της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου δεν αποτελεί απλά ένα αίτημα πολλών δεκαετιών αλλά μοχλό ανάπτυξης μιας ολόκληρης περιοχής. Εάν η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί έως το 2023, όπως προβλεπόταν, ότι δεν θα χαθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ και ότι δεν θα επέλθει έκπτωση των προδιαγραφών ασφαλείας του δρόμου τότε ας σκεφτεί διπλά για τις συνέπειες των ενεργειών της.

Θα σταθούμε ιδιαίτερα στην υποβάθμιση που συντελείται σε σχέση με το  αεροδρόμιο του Αράξου, το λιμάνι του Κατάκολου και της Κυλλήνης που συνδέει αρκετά νησιά του Ιονίου με την ηπειρωτική Ελλάδα, την ΒΙΠΕ, τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, την ποιότητα ζωής αλλά και την ασφάλεια  χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών της Δυτικής Ελλάδας.

Καλούμε την Περιφέρεια, τους Δήμους, τους μαζικούς φορείς αλλά και τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας να συμβάλλουν με ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο στην ανάδειξη των προτεραιοτήτων της περιοχής με τρόπο που δεν θα αφήνει περιθώρια ολιγωρίας ή ματαίωσής τους από τη νέα κυβέρνηση της ΝΔ.