Η Μπανγκόκ το πέτυχε, σ΄ εμάς επιβλήθηκε οριστική ανάκληση της πιστοποίησης του Εργαστηρίου ελέγχου Αντιντόπινγκ

βουλε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                 

ΘΕΜΑ: «Η Μπανγκόκ το πέτυχε, σ΄ εμάς επιβλήθηκε οριστική ανάκληση της πιστοποίησης του Εργαστηρίου ελέγχου Αντιντόπινγκ»

Οι Βουλευτές Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου κατέθεσαν ερώτηση στο πλαίσιο Κοινοβουλευτικού ελέγχου με αφορμή την πρόσφατη ανάκληση της πιστοποίησης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ως πιστοποιημένου από τη WADA Εργαστηρίου ελέγχου αντιντόπινγκ στην Αθήνα. Την ερώτηση συνυπογράφουν 28 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Από τον Οκτώβριο του 2019 η WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ) μας προειδοποιεί έντονα: Απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες εναρμόνισης με τα Διεθνή Πρότυπα Εργαστηρίων, έτσι ώστε να καταφέρει το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος να διατηρήσει την ιδιότητα του ως πιστοποιημένου από τη WADA Εργαστηρίου ελέγχου αντιντόπινγκ στην Αθήνα. Αρχικώς, επέβαλε στο Δημόκριτο το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας για περίοδο έξι (6) μηνών, η οποία επεκτάθηκε για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες καθώς και για άλλους έξι (6). Δυστυχώς, τελικά το Εργαστήριο δεν κατόρθωσε να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις και η άδειά του ανακλήθηκε οριστικάΒέβαια, σε κανέναν δε ζητήθηκε το ακατόρθωτο. Η περίπτωση του Εργαστηρίου της Μπανγκόκ υπήρξε όμοια, όμως οι εκεί αρμόδιοι, έλαβαν εγκαίρως τα μέτρα τους, διόρθωσαν τις ανεπάρκειες τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της WADA και τον Αύγουστο του 2021 αποφασίστηκε άρση της αναστολής. Η Μπανγκόκ τα κατάφερε, εμείς όχι.

Γιατί κ. Αυγενάκη χάσατε όλες τις προθεσμίες; Γιατί αφήσατε να ανακληθεί οριστικά η πιστοποίηση  του Εργαστηρίου ελέγχου Αντιντόπινγκ στην Αθήνα; Γιατί επιτρέψατε να διασυρθεί η χώρα μας διεθνώς;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

                                  

Αθήνα,  1  Σεπτεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Προς την κ. Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Θέμα: Ζητήματα γύρω από την ανάκληση πιστοποίησης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ως πιστοποιημένου από τη WADA Εργαστηρίου ελέγχου αντιντόπινγκ στην Αθήνα

 

Την 19η Αυγούστου 2021 η  Εκτελεστική Επιτροπή (ExCo)  της WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ) ενέκρινε τη Σύσταση της Πειθαρχικής της Επιτροπής περί οριστικής ανακλήσεως της πιστοποίησης Εργαστηρίου ελέγχου Αντιντόπινγκ της στην Αθήνα, εξαιτίας μη συμμορφώσεως στα Διεθνή Πρότυπα Εργαστηρίων και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που τα συνοδεύουν (https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/international-standard-for-laboratories-isl και https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/technical-documents-index). Ως εκ τούτου, το Εργαστήριο, το οποίο με νομοθέτηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκε στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, κρίθηκε ακατάλληλο να διεξάγει αναλύσεις δειγμάτων ντόπινγκ, λόγω μη συμμόρφωσης με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ.

Ήδη, από τα τέλη του 2019, είχε επιβληθεί αναστολή της άδειας λειτουργίας του Εργαστηρίου για αρχική περίοδο έξι (6) μηνών εξαιτίας μη συμμόρφωσης προς τα Διεθνή Πρότυπα Εργαστηρίων, σε συνδυασμό με την έλλειψη θεσμικής υποστήριξης και επαρκούς χρηματοδότησης. Η αναστολή επεκτάθηκε για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες καθώς και για άλλους έξι (6), εφόσον θεωρήθηκε ότι η περίοδος της πανδημίας επηρέασε αρνητικά την ικανότητα του εργαστηρίου να αντιμετωπίσει τα θέματα συμμορφώσεως και να ανακτήσει την πιστοποίησή του. Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου αναστολής, χορηγήθηκαν πολλαπλές ευκαιρίες συμμόρφωσης στο Εργαστήριο, το οποίο τελικώς δεν κατάφερε να εναρμονισθεί με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, ως προς τα Διεθνή Πρότυπα, δεν πληρούσε τις προδιαγραφές του επιπέδου της WADA και η άδειά του ανακλήθηκε οριστικά.

Τα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης κάθε άλλο παρά γρήγορα υπήρξαν. Ο κ. Αυγενάκης, μόλις τον Ιούνιο του 2021, δηλ. με καθυστέρηση μιας διετίας, δήλωνε στη Βουλή: «Εμείς καλούμαστε να εναρμονίσουμε πλέον το βηματισμό μας με το WADA, δηλαδή σε διεθνές επίπεδο, κάτι στο οποίο η χώρα μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.» Έτσι, μετά τη δυσμενή αυτή εξέλιξη και αφότου η χώρα μας διασύρθηκε διεθνώς, φαίνεται πως ξεκίνησε η πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού, η οποία προφανώς, έπρεπε και μπορούσε να έχει δρομολογηθεί ήδη κατά την επιβολή της πρώτης αναστολής Τα αυτά ισχύουν και για την απαραίτητη ανανέωση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου.

Σε κανέναν βεβαίως δε ζητήθηκε το ακατόρθωτο. Το Νοέμβριο του 2019, η  WADA επέβαλε στο διαπιστευμένο εργαστήριο στη Μπανγκόκ (Bangkok), αναστολή λειτουργίας  για αρχική περίοδο έξι (6) μηνών, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω μη εναρμόνισης με τα Διεθνή Πρότυπα Εργαστηρίων. Ωστόσο, στη Μπανγκόκ έλαβαν εγκαίρως τα μέτρα τους, διόρθωσαν τις ανεπάρκειές τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της WADA και τον Αύγουστο του 2021 αποφασίστηκε άρση της αναστολής με αποτέλεσμα το Εργαστήριο να λειτουργεί κανονικά.

Με δεδομένο ότι, συμφώνως προς το αρ 4.6.6.2 του ISL, στην περίπτωση που κάποιο Εργαστήριο, του οποίου η άδεια έχει ανακληθεί, επιθυμεί να αναζητήσει εκ νέου πιστοποίηση, πρέπει να υποβάλει αίτηση ως νέο Εργαστήριο και δύναται να ζητήσει επίσπευση της διαδικασίας για εκ νέου πιστοποίηση του Εργαστηρίου με την προσκόμιση ωστόσο, πληροφοριών που αποτελούν «εξαιρετικές συνθήκες» ως αιτιολογία αυτής της επίσπευσης και μείωσης της φάσης επιτήρησης, ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται:

  1. Ποιες ακόμη ενέργειες υπολείπονται, ώστε να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση προς τις υποδείξεις της WADA; Ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα αυτών; Έχουν δεσμευθεί οι απαιτούμενοι πόροι και ποιο το ακριβές ύψος αυτών;
  2. Ποια έχει υπάρξει η κρατική χρηματοδότηση προς το Εργαστήριο Αντιντόπινγκ από τον Οκτώβριο του 2019 έως και σήμερα; Πώς έχει εκφρασθεί πρακτικά η θεσμική υποστήριξη του Εργαστηρίου, κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα;
  3. Υπάρχει ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος,  που αφορά ειδικά στις δαπάνες του Εργαστηρίου Αντιντόπινγκ; Ποιο το ύψος των πόρων που έχουν δεσμευθεί ειδικά για το Εργαστήριο Αντιντόπινγκ για τα έτη 2020-2021;  Τί ποσοστό από αυτούς τους πόρους δαπανήθηκε το 2020 και τι ποσοστό το τρέχον έτος 2021;
  4. Θα ασκηθεί Έφεση κατά της αποφάσεως ανάκλησης της πιστοποίησης; Θα ζητηθεί εκ νέου πιστοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας;  Με ποιους λόγους, επί τη βάσει ποίων «εξαιρετικών συνθηκών» και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα ενεργειών;

Επίσης, ο αρμόδιος Υπουργός παρακαλείται να καταθέσει στο Σώμα α) την ανανέωση της διαπίστευσης από τον ΑORC (Association of Official Racing Chemists) για τον έλεγχο του ντόπινγκ σε άλογα και β) την τελική εκτίμηση της WADA πριν τη λήξη της περιόδου αναστολής και την επιβολή της ανάκλησης.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυγέρη Θεοδώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζουράρις Κωνσταντίνος

                                                                                                                                   Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Θάνος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Σαρακιώτης Γιάννης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

                                      Φίλης Νικόλαος

                      Χαρίτου Δημήτριος                    

                                      Χρηστίδου Ραλλία

/ Βουλευτές Αχαΐας