Η εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας δε γίνεται να βασίζεται στην αναπλήρωση!

βουλευτες

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

30 Μαΐου 2022

 

Θέμα: «Η εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας δε γίνεται να βασίζεται στην αναπλήρωση!»

Με πρωτοβουλία των Βουλευτών Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Σίας Αναγνωστοπούλου κατατέθηκε σήμερα ως Κοινοβουλευτική Αναφορά η πρόσφατη Επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων-ΠΑ.Σ.Α.Δ. προς την κ. Κεραμέως για το θέμα της επιτακτικής ανάγκης, που υπάρχει για κάλυψη των 4.173 κενών οργανικών Δασκάλων (ΠΕ70) και τη διενέργεια διορισμών με βάση τα κενά.

Ο Πανελλήνιος   Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων τονίζει με τη σχετική επιστολή τις αστοχίες της περσινής κατανομής των διορισμών σε βάρος τόσο του κλάδου τους όσο και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνολικά, οι οποίες επιβεβαιώνονται άλλωστε από τα επίσημα κενά, που εμπεριέχονται στη φετινή εγκύκλιο μετατάξεων, η οποία περιλαμβάνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τους περσινούς διορισμούς, καθώς και τις φετινές συνταξιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα, από τους 11.700 περσινούς διορισμούς, οι 6.200 πραγματοποιήθηκαν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι 5.500 στη Δευτεροβάθμια. Ωστόσο, τα εναπομείναντα κενά μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, ήταν 4.466 (85,62%) στην Πρωτοβάθμια και μόλις 750 (14,38%) στη Δευτεροβάθμια. Επισήμως, τα οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται φέτος σε 4.173, που αποτελούν περίπου το 53% των κενών συνολικά στη Γενική, υπερπολλαπλάσια κάθε άλλου κλάδου.

Οι Βουλευτές συμμεριζόμενοι πλήρως τις ανησυχίες των Αναπληρωτών Δασκάλων καλούν την κ. Κεραμέως να απαντήσει στην Επιστολής του ΠΑ.Σ.Α.Δ. και να ενημερώσει εάν θα προχωρήσει φέτος στην τόσο αναγκαία– για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας –πλήρη κάλυψη όλων των πραγματικών οργανικών κενών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας. Δηλαδή, εάν θα προχωρήσει στη διενέργεια μόνιμων διορισμών  με βάση τις πραγματικές ανάγκες, όπως αυτές αποτυπώνονται από τα οργανικά κενά κάθε κλάδου και όχι με γνώμονα την ισοκατανομή που προκρίθηκε ως λύση κατά την περσινή χρονιά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

Αναφορά

 

Προς την

κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 

Θέμα: «Επιτακτική ανάγκη για κάλυψη των 4.173 οργανικών κενών Δασκάλων (ΠΕ70) και για διενέργεια διορισμών με βάση τα κενά.»

Οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία Αναγνωστοπούλου καταθέτουν ως Αναφορά την υπ΄αρ. πρωτ. 100/24.05.2022 Επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων-ΠΑ.Σ.Α.Δ. με θέμα την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης για κάλυψη των 4.173 κενών οργανικών Δασκάλων (ΠΕ70) και τη διενέργεια διορισμών με βάση τα κενά.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων τονίζει με τη σχετική επιστολή τις αστοχίες της περσινής κατανομής των διορισμών, σε βάρος τόσο του κλάδου τους, όσο και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνολικά, οι οποίες επιβεβαιώνονται άλλωστε από τα επίσημα κενά, που εμπεριέχονται στη φετινή εγκύκλιο μετατάξεων.  Η σχετική Εγκύκλιος  περιλαμβάνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τους περσινούς διορισμούς, καθώς και τις φετινές συνταξιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα, από τους 11.700 περσινούς διορισμούς, οι 6.200 πραγματοποιήθηκαν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι 5.500 στη Δευτεροβάθμια. Ωστόσο, τα εναπομείναντα κενά μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, ήταν 4.466 (85,62%) στην Πρωτοβάθμια και μόλις 750 (14,38%) στη Δευτεροβάθμια. Επισήμως, τα οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται φέτος σε 4.173, που αποτελούν περίπου το 53% των κενών συνολικά στη Γενική, υπερπολλαπλάσια κάθε άλλου κλάδου.

Καλείται η αρμόδια Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων να ενημερώσει το Σώμα ως προς το εάν θα προχωρήσει φέτος στην τόσο αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας πλήρη κάλυψη όλων των πραγματικών οργανικών κενών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας. Δηλαδή, εάν θα προχωρήσει στη διενέργεια μόνιμων διορισμών  με βάση τις πραγματικές ανάγκες, όπως αυτές αποτυπώνονται από τα οργανικά κενά κάθε κλάδου και όχι με γνώμονα την ισοκατανομή που προκρίθηκε ως λύση κατά την περσινή χρονιά.

Επισυνάπτεται η από 24/05/2022 Επιστολή του ΠΑ.Σ.Α.Δ.

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

/ Βουλευτές Αχαΐας