Η Γ. Γ. Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πάτρα.

kouvela708

Πάτρα, 19.5.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πάτρα.

Την πόλη της Πάτρας επισκέφτηκε, την Τρίτη 16.5, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί στις δομές για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε όλοκλήρη τη χώρα.

Η Γ.Γ. Φωτεινή Κούβελα συνοδευόμενη από την συνεργάτιδα της, κοινωνική λειτουργό, Ελένη Σταματίου και την Αρετή Ροπαλίδου, εκπρόσωπο της Γραμματείας Ισότητας Φύλων στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επισκέφτηκαν το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών παράρτημα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στην Πάτρα (Κανακάρη 101) καθώς και τον ξενώνα γυναικείων θυμάτων έμφυλης βίας.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας παραυρέθηκε στη συγκρότηση του Τμήματος Ισότητας Φύλων / Φεμινιστικής Πολιτικής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία τουκόμματος στην Πάτρα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη του τμήματος για τις δράσεις που αναπτύσει η διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας τωνΦύλων (www.isotita.gr). Οι άξονες προτεραιότητες του ΕΣΔΙΦ ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη μέλη, με προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελλάδας και αφορούν την κοινωνική ένταξη και ισότιμή μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, την έμφυλη βία, την αγορά εργασίας και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την υγεία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Το Γραφείο Τύπου

ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ