Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, Σία Αναγνωστοπούλου, θα συμμετάσχει, την Τρίτη 9 Απριλίου, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο.

αναγνωσστοπουλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, Σία Αναγνωστοπούλου, θα συμμετάσχει, την Τρίτη 9 Απριλίου, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο.

Οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των «27» θα συνεδριάσουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50) με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το BREXIT και ειδικότερα θα γίνει προετοιμασία ενόψει του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 10 Απριλίου.

Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί συζήτηση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021 – 2027) ενώ αναμένεται να εγκριθούν τα συμπεράσματα του εγγράφου προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030».

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), οι Υπουργοί θα συζητήσουν την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Πολωνία και τον σεβασμό των αξιών της ΕΕ στην Ουγγαρία.

Κατά το γεύμα εργασίας, οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα επικεντρώσουν τις συζητήσεις τους στις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του ΣΓΥ, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

/ Βουλευτές Αχαΐας