«Η άδικη μεταχείριση προς τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς επεκτείνεται και σε αυτούς που κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά λόγω της αναστολής εργασίας τους στα νοσοκομεία της Αχαΐας, αλλά και όλης της χώρας »

βουλε

Οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου κατέθεσαν Κοινοβουλευτική Ερώτηση, την οποία συνυπέγραψαν 22 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, για το ζήτημα της άδικης μεταχείρισης από την Κυβέρνηση προς τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς και όσους κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά, που προέκυψαν λόγω αυτής της αναστολής εργασίας.

Όπως είναι γνωστό σε όλους, από την  01/09/2021 όλο το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό κλπ) δημοσίων, ιδιωτικών και δημοτικών δομών υγείας, φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ και ΚΕΠΑ, που δε διαθέτει Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ, έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Η αναστολή αυτή, η οποία προσφάτως παρατάθηκε έως την 31/12/2022 είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν σε αναστολή καθηκόντων και ταυτόχρονα σε καθεστώς αναγκαστικής ανεργίας τουλάχιστον 7.500 χιλιάδες υγειονομικοί, στους οποίους μάλιστα απαγορεύθηκε και η εργασία οπουδήποτε αλλού.

Το μέτρο αυτό, το οποίο αδιαμφισβήτητα στερείται οιασδήποτε νομικής και επιστημονικής βάσεως και πλήττει βάναυσα την αρχή της αναλογικότητας, οδήγησε και στην εξής άλλη δυστοπία: Το Επικουρικό Προσωπικό, που κλήθηκε να καλύψει τα κενά στο ΕΣΥ, οδηγήθηκεγια λόγους οφειλόμενους στην κακή νομοθέτηση και σε αντιφατικές ερμηνείες των νομοθετικών διατάξεων, στο αδιέξοδο του να χάσουν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι τη σειρά κατάταξης τους, τη  μοριοδότησή  τους, τα επιδόματα ανεργίας, τοκετού, τις άδειες μητρότητας κλπ. Αξιοσημείωτο δε  είναι ότι το Υπουργείο, δεδομένου ότι η διάρκεια των συμβάσεων ήταν 3+3 μήνες, στις 31/3/2022 έδωσε παράταση έως 31/12/2022. Όμως η παράταση αυτή αφορούσε μόνο άτομα που είχαν προσληφθεί για την κάλυψη των ανεμβολίαστων υγειονομικών υπαλλήλων που δεν έχουν ακόμα επιστρέψει.  Οι συμβάσεις των υπολοίπων, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Διοικητικό, Βοηθητικό και Νοσηλευτικό προσωπικό  δεν παρατάθηκαν. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείο Υγείας έχει δηλώσει ότι ακόμα και αν οι αναστολές των ανεμβολίαστων λήξουν, η θητεία των προαναφερόμενων υπαλλήλων θα ανανεωθεί, δεδομένου ότι αναγνωρίζονται οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα Νοσοκομεία.  Η κατάσταση αυτή αφορά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, το Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας», τα υπόλοιπα Νοσοκομεία της 6ης Υγ. Περιφέρειας, αλλά και όλης της χώρας.

Οι Βουλευτές ζητούν: (α) την επανεξέταση του μέτρου της αναστολής των υγειονομικών που δεν έχουν συναινέσει στον εμβολιασμό τους, με δεδομένη την επίσημη λήξη της πανδημίας, και την άρση αυτού με ταυτόχρονη  θέσπιση πρωτοκόλλων που θα προβλέπουν εναλλακτικά όμως εξίσου αποτελεσματικά μέτρα, όπως είναι η διενέργεια πολλαπλών rapid-tests, όπως ισχύει και για άλλους εργαζομένους, (β) την παράταση των συμβάσεων για τους υπαλλήλους που απελύθησαν, ενώ εκλήθησαν να καλύψουν τα κενά, δεδομένου ότι  οι ανάγκες στα Νοσοκομεία είναι τεράστιες και τη διατήρηση της κατάταξής τους και (γ) την πρόβλεψη για το προσωπικό αυτό κάποιας ειδικής μοριοδότησης για τη φετινή προκήρυξη ή όποια άλλη προκήρυξη εκδοθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης: 

                                                                                                           

                                                                                                                                                           Αθήνα,  3 Μαΐου 2022                                                                            

                                                                                                     ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                                                 Προς τον Υπουργό Υγείας

                                                                        

Θέμα:« Η άδικη μεταχείριση προς τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς επεκτείνεται και σε αυτούς που κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά λόγω της αναστολής εργασίας τους».

Όπως είναι γνωστό, από την 01/09/2021, όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, υποστηρικτικό) ιδιωτικών, δημοσίων και δημοτικών δομών υγείας, φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ και ΚΕΠΑ, που δε διαθέτει Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ, έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Η αναστολή αυτή με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση παρατάθηκε έως την 31/12/2022.

Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν σε αναστολή καθηκόντων τουλάχιστον 7.500 χιλιάδες υγειονομικοί. Η Κυβέρνηση μάλιστα έθεσε τους εργαζομένους αυτούς σε καθεστώς αναγκαστικής ανεργίας, καθώς  εκδικητικά τους απαγόρευσε να εργαστούν αλλού, προβλέποντας ότι: «Στους εργαζόμενους, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων και μέχρι την άρση αυτού δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών.»

Επομένως, η Κυβέρνηση, έχει επιλέξει την εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία αφενός μεν στερείται νομικής αλλά και επιστημονικής βάσεως, αφετέρου δε πλήττει βάναυσα την αρχή της αναλογικότητας, που πρέπει να τηρείται μεταξύ επιβαλλόμενου μέτρου και επιδιωκόμενου σκοπού. Τούτο διότι, όπως είναι πλέον πανθομολογούμενο: 1) το υγειονομικό όφελος από την απομάκρυνση των ανεμβολίαστων υγειονομικών είναι ανύπαρκτο και 2) ο σκοπός της προστασίας της δημόσιας υγείας θα μπορούσε να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέτρα, όπως με την εφαρμογή πρωτοκόλλων, που θα προβλέπουν τη διενέργεια δύο rapid-tests/εβδομάδα,  το οποίο ήδη εφαρμόζεται σε χιλιάδες υγειονομικούς, που είτε έχουν απαλλαγεί από τον εμβολιασμό τους για λόγους υγείας, είτε έχουν κάνει μόνο τις δύο δόσεις εμβολίου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προσπάθησε να καλύψει τα κενά που δημιουργήθηκαν στο ΕΣΥ με την πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Επικουρικό Προσωπικό). Η διάρκεια των συμβάσεων ήταν 3+3 μήνες και στις 31/3/2022 δόθηκε με το ΦΕΚ 67/τ.Α¨/31-3-2022 παράταση έως 31/12/2022. Δυστυχώς η παράταση αυτή αφορούσε μόνο άτομα που είχαν προσληφθεί για την κάλυψη των ανεμβολίαστων υγειονομικών υπαλλήλων που δεν έχουν ακόμα επιστρέψει.  Οι συμβάσεις των υπολοίπων, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Διοικητικό, Βοηθητικό και Νοσηλευτικό προσωπικό  δεν παρατάθηκαν. Η κατάσταση αυτή αφορά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, το Γ.Ν.Πατρών Άγιος Ανδρέας, τα υπόλοιπα Νοσοκομεία της 6ης Υγ. Περιφέρειας αλλά και όλης της χώρας.

Όμως, λόγω κακού συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών δημιουργήθηκε η εξής πρόδηλα άδικη κατάσταση: Τα άτομα που προσελήφθησαν είχαν κάνει αίτηση για επικουρικό προσωπικό από την προηγούμενη χρονιά.  Εκλήθησαν για την κάλυψη των αναστολών από τους πίνακες αυτούς. Όταν προσήλθαν να αναλάβουν υπηρεσία στο εύλογο ερώτημα τους εάν δεχθούν  την θέση θα χάσουν ή όχι  τη σειρά προτεραιότητας τους από τους πίνακες, οι απαντήσεις που έλαβαν ήταν ποικίλες. Σε άλλους είπαν ότι δεν χάνεται η κατάταξή τους, και εάν εγκριθεί κάποια θέση για 1+1 χρόνο   θα εξαντληθούν οι ισχύοντες πίνακες και μετά θα ανοίξουν καινούργιοι.. Σε άλλους είπαν ότι αν δεν δεχτούν, θα χάσουν τη σειρά προτεραιότητας και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής πάλι. Σε άλλους είπαν ότι θα ανοίξουν καινούργιοι πίνακες και αυτοί θα ισχύουν. Ο κάθε υπάλληλος ερμήνευε το νόμο όπως νόμιζε και το μόνο δικαίωμα που έδωσε η κυβέρνηση ήταν απλά να συμμετέχουν στις καινούργιες αιτήσεις φέτος και κανένα άλλο προνόμιο. Το αποτέλεσμα είναι οι υπάλληλοι αυτοί να χάνουν την σειρά κατάταξης τους, την  μοριοδότηση  τους διότι πέρυσι είχαν επικαλεστεί κάποιο χρόνο ανεργίας που φέτος δεν υπήρχε, άλλοι έχασαν επιδόματα ανεργίας, γυναίκες που έμειναν έγκυες χάνουν τις άδειες μητρότητας και το επίδομα τοκετού κ.λ.π..

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείο Υγείας έχει δηλώσει ότι ακόμα και αν οι αναστολές των ανεμβολίαστων λήξουν, η θητεία των προαναφερόμενων υπαλλήλων θα ανανεωθεί, δεδομένου ότι αναγνωρίζεται ότι  οι ελλείψεις που υπάρχουν στα Νοσοκομεία  και χωρίς τις αναστολές είναι μεγάλες.

     Επειδή, τα μηδαμινά υγειονομικά οφέλη, που απορρέουν από την αναστολή των υγειονομικών και την υπέρμετρη χρονικά παράταση αυτής, αποκαλύπτουν ότι ο αληθινά επιδιωκόμενος σκοπός της Κυβέρνησης είναι η  τελική και τεχνητή αποδυνάμωση του Εθνικού  Συστήματος Υγείας.

Επειδή το αφήγημά ότι δήθεν «η επιλογές αυτές της Κυβέρνησης στηρίζονται σε λόγους δημόσιας υγείας,» έχει καταπέσει με την επίσημη λήξη της πανδημίας.

Επειδή ο χρόνος της αναστολής των υγειονομικών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε λογικό όριο

Επειδή οι κληθέντες να καλύψουν τα κενά αντιμετωπίζουν μια εμφανώς άδικη μεταχείριση

  Ερωτάται ο Υπουργός:

  • Θα επανεξετάσετε την άρση της του μέτρου της αναστολής για τους υγειονομικούς, οι οποίοι δεν έχουν συναινέσει στον εμβολιασμό τους, θεσπίζοντας πρωτόκολλα που θα προβλέπουν εναλλακτικά, όμως εξίσου αποτελεσματικά μέτρα, όπως είναι η διενέργεια πολλαπλών rapidtests, όπως ισχύει και για άλλους εργαζομένους;
  • Θα παραταθεί η σύμβαση και για τους υπαλλήλους που απελύθησαν, ενώ κλήθησαν να καλύψουν τα κενά, δεδομένου ότι  οι ανάγκες στα Νοσοκομεία είναι πολύ περισσότερες;
  • Θα διατηρηθεί για τους τελευταίους η  κατάταξής τους;
  • Θα δοθεί σε αυτούς   ειδική μοριοδότηση στο φετινό επικουρικό ή σε όποια άλλη προκήρυξη εκδοθεί;

 

Οι Ερωτώντες  Βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Νατάσα

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιού

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ

Φωτίου Θεανώ

 Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος