Ζητήματα γύρω από τη χορήγηση τακτικών αδειών σε κρατουμένους

Μαρκου

Θέμα: Ζητήματα γύρω από τη χορήγηση τακτικών αδειών σε κρατουμένους

Ο Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου κατέθεσε Κοινοβουλευτική ερώτηση απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Πάνο Θεοδωρικάκο με  θέμα τη χορήγηση τακτικών αδειών σε κρατουμένους. Την ερώτηση συνυπογράφουν 18 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Οι Βουλευτές ζητούν πληροφόρηση για τον αριθμό των τακτικών αδειών, που χορηγήθηκαν στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας κατά τα έτη 2020 και 2021 καθώς και τον αριθμό των αδειών, που λαμβάνει έκαστος αιτών κρατούμενος κατά μέσο όρο ανά έτος. Επίσης, ρωτούν εάν έχει μεριμνήσει το αρμόδιο Υπουργείο για την ένταξη των σχετικών  διαδικασιών στο πρόγραμμα ψηφιακής μεταρρύθμισης και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου η διεκπεραίωση των αιτημάτων αδείας των κρατουμένων να είναι σύντομη. Τούτο διότι, η ζώσα πραγματικότητα εντός των καταστημάτων κράτησης καταδεικνύει ότι, η διαδικασία χορήγησης αδείας σε κρατούμενο είναι υποταγμένη σε πολυδαίδαλες διαδικασίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που ουσιαστικά οδηγούν σε ακύρωση απόλαυσης του σχετικού δικαιώματος.

Η διευκόλυνση της επικοινωνίας του κρατουμένου με το κοινωνικό του περιβάλλον, αποτελεί ουσιώδη δικλείδα της καλής λειτουργίας του συστήματος έκτισης των ποινών, ειδικά σε Καταστήματα Κράτησης, όπου ο σωφρονιστικός πληθυσμός έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το κράτος δεν πρέπει να φέρεται με εκδίκηση απέναντι στους κρατούμενους. Ας μην ξεχνάμε τέλος, ότι σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, που έφεραν στο φως σχετική αναφορά φρουρού των φυλακών Κορυδαλλού, στο κράτος «Φουρθιώτη» η είσοδος και η έξοδος ορισμένων «εκλεκτών», στις φυλακές Κορυδαλλού διεξάγεται, κατ΄εντολή της Διοίκησης,  ανενόχλητα και ακώλυτα…

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

                                                                                                                                                                                                            Αθήνα, 9  Φεβρουαρίου  2022

                                                                                ΕΡΩΤΗΣΗ

                                                       Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

 

 

Θέμα: «Ζητήματα γύρω από τη χορήγηση τακτικών αδειών σε κρατουμένους».

                  Δυνάμει της παρ 2 του αρ 55 του ν 2776/1999 (A’ 291) οι τακτικές άδειες χορηγούνται εφόσον «… (2) Δεν εκκρεμεί κατά του καταδίκου ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα.». Για τη χορήγηση της τακτικής άδειας προηγείται αίτηση του καταδίκου και έπεται συνεδρίαση του Συμβουλίου, στην οποία καλείται ο κατάδικος και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων.

                  Όμως, η ζώσα πραγματικότητα εντός των καταστημάτων κράτησης καταδεικνύει ότι, από τη χρονική στιγμή υποβολής αιτήματος για λήψη άδειας από έναν κρατούμενο, έως και την τελική  λήψη αυτής, μεσολαβεί ένα δυσανάλογα μεγάλο χρονικό διάστημα, που κυμαίνεται από 20 ημέρες έως και – όπως είναι το συνήθως συμβαίνον- 2 μήνες. Το ως άνω χρονικό διάστημα προκύπτει επιμηκυμένο λόγω των χρονοβόρων ελέγχων και διαδικασιών, που τηρούνται, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συγκέντρωση στοιχείων από τα αρμόδια τμήματα πλήθους υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά είναι η ΓΑΔΑ, η Ίντερπολ, η Εισαγγελία του τόπου γέννησης, του τόπου κατοικίας κλπ. Εάν παράλληλα ληφθεί υπ ΄ όψη ότι έκαστος κρατούμενος δύναται να λάβει ένα μέγιστο αριθμό 6 αδειών κατ ΄ έτος (που αντιστοιχεί σε περίπου 1 άδεια ανά δύο μήνες), συμπεραίνει κανείς ότι τελικά, ο συνολικός αριθμός ημερών άδειας, που εν τοις πράγμασι θα λάβει ένας κρατούμενος θα είναι κατά πολύ μικρότερος των 45 ημερών ανά έτος, που είναι π μέγιστος αριθμός ημερών, που κάποιος δικαιούται.

                  Οι κρατούμενοι, ακόμη και μέσα στη φυλακή, δεν παύουν να είναι υποκείμενα δικαίου, φορείς δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το δικαίωμά τους να επικοινωνούν τακτικά με άλλα πρόσωπα, με το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον γενικότερα. Η πραγματική κατάσταση ενός φυλακισμένου μέσα σε ένα κατάστημα κράτησης δε θα πρέπει να έχει τη μορφή της πλήρους αποκοπής του από το περιβάλλον του, διότι αυτό συνιστά ένα εκδικητικό μέτρο το οποίο δε δικαιολογείται.

                  Τα ως άνω διατυπώνονται πανηγυρικά και στην Αιτιολογική Έκθεση του ν. 2776/1999,  στην οποία, η επικοινωνία του κρατουμένου με το κοινωνικό περιβάλλον, που διευκολύνεται και μέσω της χορήγησης των αδειών εξόδου, αναγνωρίζεται ως  ουσιώδης όρος της καλής λειτουργίας του συστήματος έκτισης των ποινών και αντιμετωπίζεται ως έκφανση ατομικών δικαιωμάτων και δικλείδα ομαλής λειτουργίας του συστήματος έκτισης των ποινών. Η χορήγησή των αδειών, η οποία διενεργείται σύμφωνα σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (No R (82) 16), πρέπει να συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερους κρατουμένους, δε μπορεί να απαγορεύεται ως πειθαρχική ποινή και δεν επιτρέπει την εφαρμογή κριτηρίων, που οδηγούν σε διακρίσεις.

Έχοντας υπ΄όψη ότι  πρόσφατα, στο κράτος «Φουρθιώτη» και σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, οι οποίες έφεραν στο φως σχετική αναφορά φρουρού των φυλακών Κορυδαλλού, η είσοδος και η έξοδος ορισμένων εκλεκτών, όπως ο  κ. Φουρθιώτης, στις φυλακές Κορυδαλλού διεξάγεται ανενόχλητα, ακώλυτα και κατά άνισο προς τους λοιπούς επισκέπτες τρόπο, με εντολή της Διεύθυνσης,

Με γνώμονα ότι ο το σύνολο της Κυβερνήσεως υπερήφανα διατείνεται ότι η Ελλάδα έχει μεταμορφωθεί ψηφιακά μειώνοντας έτσι και τη γραφειοκρατία, ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση των κρατουμένων, οι διαδικασίες κινούνται με ιδιαίτερα αργό τρόπο και οδηγούν σε de facto αδυναμία απόλαυσης του ως άνω προβλεπομένου δικαιώματός των φυλακισμένων

Με κριτήριο ότι έως και σήμερα, το μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας, ως εναλλακτικής μορφής εκτέλεσης της ποινής εξακολουθεί και βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής, και ο «σωφρονιστικός πληθυσμός έχει πλέον λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας,  ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται:

  1. Πόσες τακτικές άδειες χορηγήθηκαν σε κρατουμένους των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας κατά τα έτη 2020 και 2021; Πόσες άδειες λαμβάνει έκαστος αιτών κρατούμενος κατά μέσο όρο ανά έτος;
  2. Έχει μεριμνήσει το αρμόδιο Υπουργείο για την ένταξη των σχετικών  διαδικασιών στο πρόγραμμα ψηφιακής μεταρρύθμισης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου η συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων να είναι σύντομη και απαλλαγμένη από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, με τελικό σκοπό την σύντομη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδείας των κρατουμένων; Εάν ναι, ποιες είναι οι ενέργειες, που έως σήμερα έχουν διενεργηθεί;

Οι ερωτώντες  Βουλευτές

Μάρκου Κωνσταντίνος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος -Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μουζάλας Γιάννης

Μωραΐτης Θάνος

Πούλου Παναγιού

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σπίρτζης Χρήστος

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

/ Βουλευτές Αχαΐας