«Εύλογες ανησυχίες για την επικείμενη κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου, του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Καλαβρύτων»

βουλε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου, προέβησαν σε επανακατάθεση στη Βουλή της ερώτησης, που πρόσφατα είχαν υποβάλει, με θέμα την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην κοινωνία της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων από τις φήμες για την κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου, του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Καλαβρύτων.

Αιτία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αποτελεί η απαξία, που επέδειξαν οι ηγεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δικαιοσύνης στο να χορηγήσουν απαντήσεις αναφορικά με το αν πληρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί ήδη από το έτος 2018, για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στον νέο σχεδιασμό και να καταστεί εφικτή η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων.

Τα κριτήρια αυτά είναι η εξέλιξη της κτηματογράφησης, η ψηφιοποίηση των αρχείων των προς κατάργηση Υποθηκοφυλακείων, ο αριθμός των πράξεων που ήδη διενεργούνται ηλεκτρονικά και η λήψη υπόψη οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων των προς κατάργηση δομών.

Αντί απάντησης, λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάθεση της ερώτησής μας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1198/29.03.2021, η με αριθμό 131/6/18.03.2021 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της οποίας «Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Καλαβρύτων, μετά την παρέλευση της 5ης Απριλίου 2021, καταργείται.».

Κατόπιν τούτου, η απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε καθίσταται επιτακτική, προκειμένου οι πολίτες και οι επαγγελματίες / συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων να γνωρίζουν το σχεδιασμό της κυβέρνησης.

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης : 

                       

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δικαιοσύνης

Θέμα: «Εύλογες ανησυχίες για την επικείμενη κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου, του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Καλαβρύτων».

Επανακαταθέτουμε την ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5196, που κατατέθηκε στις 19.03.2021, καθώς δεν έχει μέχρι σήμερα απαντηθεί.

Σημειώνουμε δε συμπληρωματικά ότι λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάθεση της ερώτησής μας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1198/29.03.2021, η με αριθμό 131/6/18.03.2021 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της οποίας «Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Καλαβρύτων, μετά την παρέλευση της 5ης Απριλίου 2021, καταργείται.».

Κατόπιν τούτου, η απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε καθίσταται επιτακτική, προκειμένου οι πολίτες και οι επαγγελματίες / συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων να γνωρίζουν το σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με τον ν. 4512/2018 ρυθμίστηκαν συνολικά για πρώτη φορά τα θέματα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της σύστασης ενός νέου δημόσιου και αυτοχρηµατοδοτούµενου φορέα ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την ολοκλήρωση των έργων κτηµατογράφησης και για την καταχώριση και δημοσιότητα των δικαιωμάτων των πολιτών επί της ακίνητης περιουσίας, µέσω της τήρησης και ενημέρωσης του συστήματος του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου.

Σκοπός της μεταρρύθμισης αυτής υπήρξε η θέσπιση ενός ορθολογικού και ενιαίου τρόπου οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια, µε την εφαρμογή ενιαίων κανόνων σχετικά µε τον τρόπο καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ασφάλειας των συναλλαγών, µέσω της σταδιακής και ελεγχόμενης μετάβασης σε μια αποκεντρωμένη δομή.

Στο άρθρο 15 του ίδιου νόμου τέθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια, μετά την πλήρωση των οποίων θα ήταν δυνατή η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων. Τα κριτήρια αυτά είναι η εξέλιξη της κτηματογράφησης, η ψηφιοποίηση των αρχείων των προς κατάργηση Υποθηκοφυλακείων, ο αριθμός των πράξεων που ήδη διενεργούνται ηλεκτρονικά και η λήψη υπόψη οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων των προς κατάργηση δομών.

Πρόσφατα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων διότι ανακοινώθηκε η απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» περί διακοπής λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων και η μεταφορά του στο υπό σύσταση Υποκατάστημα Αιγιαλείας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος.

Ταυτόχρονα δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι ανώτερος δικαστικός λειτουργός εισηγήθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης την κατάργηση του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Καλαβρύτων και την μεταφορά τους στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου. Απώτερος μάλιστα στόχος του Υπουργείου φέρεται να είναι η ύπαρξη ενός μόνο Πρωτοδικείου ανά νομό και, αν ο χωροταξικός σχεδιασμός του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας το επιτρέψει, η πρόθεση του Υπουργείου είναι να μεταφερθούν και τα δύο άλλα Πρωτοδικεία του Νομού την Πάτρα.

Επειδή η τυχόν κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς περαιτέρω παράταση της λειτουργίας του κατά τη μετάβαση στο νέο σχεδιασμό του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στον τοπικό πληθυσμό.

Επειδή είναι όχι μόνο εύλογη αλλά και αναγκαία η παράταση της λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων μέχρι να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Υποκατάστημα Αιγιαλείας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, αλλά και να εφαρμοστούν πλήρως οι προϋποθέσεις που έθεσε ο νομοθέτης του  ν. 4512/2018.

Επειδή η φημολογούμενη επικείμενη κατάργηση του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Καλαβρύτων δημιουργούν εύλογη ανησυχία στους δικηγόρους και στους υπαλλήλους του Δικαστηρίου, αλλά και ευρύτερα στους κατοίκους της περιοχής.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1)   Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κτηματογράφηση της περιοχής δικαιοδοσίας του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων;

2)   Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ψηφιοποίηση των αρχείων του προς κατάργηση Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων;

3)   Ποιος είναι ο αριθμός των πράξεων που ήδη διενεργούνται ηλεκτρονικά;

4)   Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στον νέο σχεδιασμό του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»;

5)   Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η λήψη απόφασης για παράταση της λειτουργίας του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων μέχρι να καταστεί πλήρως λειτουργικό, σε προσωπικό και υποδομή, το Υποκατάστημα Αιγιαλείας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας;

6)   Υπάρχει πρόβλεψη για την διατήρηση του φυσικού αρχείου του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων σε κτίριο με έδρα τα Καλάβρυτα, έτσι ώστε να είναι δυνατή και ευχερής η πρόσβαση και έρευνα των αρχείων του;

7)   Ποιες είναι οι προθέσεις του αρμόδιου Υπουργείου για το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Καλαβρύτων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)

Αλεξιάδης Τρύφων

Γκιόλας Γιάννης

Καλαματιανός Διονύσης

Μάλαμα Κυριακή

Πούλου Παναγιού

/ Βουλευτές Αχαΐας