Ερώτηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης πρόσκλησης  του τοπικού προγράμματος LEADER για το νησί της Κέρκυρας, τους Παξούς, τα δια πόντια νησιά, το νησί της Λευκάδος, την Κάλαμο και την Κάστο.

μαρκου αναγνωστοπουλου

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας κ. Κώστας Μάρκου και κ. Σία Αναγνωστοπούλου, κατέθεσαν ερώτηση στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης πρόσκλησης  του τοπικού προγράμματος LEADER για το νησί της Κέρκυρας, τους Παξούς, τα δια πόντια νησιά, το νησί της Λευκάδος, την Κάλαμο και την Κάστο.

Όπως τόνιζουν οι δύο Βουλευτές, οι τοπικοί φορείς και φυσικά πρόσωπα ανέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της στρατηγικής της σημασίας που έχουν τα Προγράμματα αυτά για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Παρ΄ όλα αυτά  η Κυβέρνηση της Ν.Δ., επέλεξε ως «καλύτερη στιγμή» για τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης τα τέλη Φεβρουαρίου 2020 και ως προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έθεσε την 15η Μαϊου 2020,  δηλαδή εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, λίγες ημέρες πριν το πρωτόγνωρο lock down, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και σχεδόν ταυτόχρονα με την ψήφιση από τη Βουλή του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας ζητούν από την Κυβέρνηση να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες, αφενός για τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία επελέγη η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για τη δημοσίευση της πρόσκλησης, αφετέρου για τις ενέργειες με τις οποίες το Υπουργείο διασφάλισε ότι θα είναι δυνατή η επιστημονικά και τεχνικά άρτια συμμετοχή του κόσμου στην εν λόγω Πράξη. Επίσης, ρώτησαν εάν είναι στα σχέδια της Κυβέρνησης η χορήγηση αξιόλογης παράτασης και όχι απλώς ολιγοήμερης, σαν αυτή που δόθηκε, ώστε να έχει ο κόσμος πραγματικά επαρκή χρόνο προετοιμασίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Στόχος της ερώτησης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών σε ενδιαφερόμενους πολίτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όσον αφορά τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη Δράση, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους τους η υπερσκέλιση δυσανάλογων εμποδίων, όπως η υπολειτουργία γραφείων και υπηρεσιών αλλά και η αδυναμία σύνταξης φακέλων, λόγω των πολύ πρόσφατων τροποποιήσεων στην υφιστάμενη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία.

/ Βουλευτές Αχαΐας