Επιστολή Bουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επαπειλούμενη μεταφορά του Παν/κού Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Παν/μίου Πατρών από το Αίγιο στην Πάτρα

βουλευτες

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως.

                   

ΚΟΙΝ: Προς Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χ. Μπούρα

          και  Δήμαρχο Αιγίου κ. Δ. Καλογερόπουλο

 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ

Σας αποστέλλουμε την παρακάτω επιστολή που αφορά την επαπειλούμενη μεταφορά του Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το Αίγιο στην Πάτρα.

Η μεταφορά αυτή επιχειρείται με δήθεν Ακαδημαϊκά κριτήρια που δεν οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη πολιτικές  η τοπικιστικές σκοπιμότητες. Στην επιχείρηση αυτή οι δύο ηγεσίες: η δική σας και του Πανεπιστημίου αλληλοσυμπληρώνεστε με «δήθεν» μετάθεση ευθυνών. Εσείς καλύπτεσθε πίσω από το Αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και το Πανεπιστήμιο πίσω από το αφήγημα «το Πανεπιστήμιο εισηγείται, το Υπουργείο αποφασίζει».

Θεωρούμε αυτονόητο ότι η ευθύνη του Πολιτικού Προϊστάμενου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  είναι να διασφαλίζει την αποστολή τους που είναι:

α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, β) να συμβάλλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γ) να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια στους αποφοίτους τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, δ) να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, και στ) να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης. της ειρήνης και της ισότητας,

Ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα για να ανταποκριθεί στην αποστολή του οφείλει: να έχει ξεκάθαρη οργανωτική διάρθρωση, να είναι σαφείς οι αναμενόμενες ωφέλειες στις ομάδες στόχου δηλαδή τους υπάρχοντες και μελλοντικούς φοιτητές, την Πολιτεία, τους παραγωγικούς φορείς, την τοπική κοινωνία, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, και συνολικότερα τους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στην Ελλάδα.

Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας: να ξεχάσουμε κάθε άλλο κριτήριο και να εστιάσουμε, ως «καθαρόαιμοι τεχνοκράτες», στο Ακαδημαϊκό κριτήριο. Η εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του Πανεπιστημίου για το «Στρατηγικό Σχέδιο για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών» που υιοθετήθηκε περιορίζεται σε  ενενήντα (90) λέξεις: «Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας λειτουργεί στην πόλη του Αιγίου, μακριά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου και τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής που βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας στο Κουκούλι. Η προφανής συνέργεια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με την Ορθοπαιδική και Νευρολογική Κλινική, καθώς και με την Κλινική Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι επ’ ωφελεία των φοιτητών και η μεγιστοποίησή της προϋποθέτει την ανάλογη χωροθέτηση του Τμήματος. Η εξεύρεση σημαντικών χώρων λειτουργίας των εργαστηρίων του Τμήματος στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας στο Ρίο είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης μεταβολής».

Πρόκειται για μοναδικό παράδειγμα ανορθολογισμού που προτάσσει τα συμπεράσματα ως επιχειρήματα.

— Αγνοώντας πλήρως, αλλά και αδιαφορώντας για το ότι σε κανένα από τα προαναφερθέντα Ακαδημαϊκά κριτήρια το Τμήμα Φυσικοθεραπείας  στο Αίγιο δεν ανταποκρίνεται.

–Αγνοώντας πλήρως, αν μη τι άλλο, ότι η απόσταση από το Κουκούλι έως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι η ίδια με την απόσταση του τελευταίου από το Αίγιο.

— Αγνοώντας πλήρως ότι οι φοιτητές της  Φυσικοθεραπείας Αιγίου  ανά ομάδες (γκρουπ) κάνουν τα κλινικά τους εργαστήρια και στα τρία Νοσοκομεία της περιοχής και συγκεκριμένα Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας (Αιγίου), Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» Πάτρας.  Ως εκ τούτου ο σπουδαστής της Φυσικοθεραπείας Αιγίου μέσα σε ελάχιστο χρόνο που δεν ξεπερνά τα 20-30 λεπτά, αναλόγως του Νοσοκομείου που το κάθε γκρουπ κάνει κλινικά εργαστήρια, έχει άμεση πρόσβαση και στα τρία προαναφερόμενα Νοσοκομεία έχοντας συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με Τμήματα άλλων περιοχών. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι «διάσπαρτο» σε πολλές πόλεις, το Αριστοτέλειο των Ιωαννίνων αλλά και το Καποδιστριακό βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον οικιστικό ιστό και οι αντίστοιχες μετακινήσεις απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο.

— Αγνοώντας πλήρως ότι σήμερα η ενεργή φοιτητική κοινότητα του υπολογίζεται πλέον των 1000 σπουδαστών δεδομένου ότι η φοίτηση είναι τετραετής και σε κάθε έτος εισέρχονται τουλάχιστον 170 νέοι σπουδαστές.

— Αγνοώντας πλήρως ότι το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου συγκαταλέγεται στην πρώτη «δεκάδα» του Πανεπιστημίου Πάτρας από πλευράς πλήρωσης θέσεων με την αντίστοιχη υψηλή βάση. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής φέτος ήταν το «15» και υπερκαλύφθηκαν οι προσφερόμενες θέσεις γεγονός που  σηματοδοτεί και το υψηλό επίπεδο των σπουδαστών,  αφού πρόκειται για φοιτητές που εισήχθηκαν από την κατεύθυνση Θετικών Επιστημών, εξεταζόμενοι σε Βιολογία, Χημεία, Φυσική και Έκθεση.

— Αγνοώντας πλήρως ότι το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου είναι ένα από τα «6» Τμήματα αυτής της ειδικότητας σε όλη την Ελλάδα και η θέση του μεταξύ των σχολών είναι πολύ υψηλή κάτι που αποδεικνύεται από την επιλογή της σπουδαστικής κοινότητας αφού συμπληρώνονται πάντοτε οι θέσεις του, σε αντίθεση με Τμήματα ίδιου αντικειμένου όπου χάνονται πολλές θέσεις κάθε χρονιά (ενδεικτικό το παράδειγμα της Λαμίας).

— Αγνοώντας πλήρως ότι από πλευράς Δήμου Αιγίου έχει υπάρξει υπερπροσφορά στο Πανεπιστήμιο με την παραχώρηση της κυριότητας των εγκαταστάσεων (1.800 τ.μ. είναι στεγασμένα) που προσφέρουν απόλυτη πληρότητα σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια στον ίδιο χώρο. Το πλεονέκτημα αυτό δεν συναντάται σε  πολλά Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και προφανώς κάτι αντίστοιχο δεν πρόκειται να διατεθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

— Αγνοώντας πλήρως ότι ήδη έχουν εκλεγεί και αναμένεται το ΦΕΚ διορισμού ακόμα για 3 ακόμα μέλη ΔΕΠ ανεβάζοντας το διδακτικό προσωπικό σε 12, εκ των οποίων πάνω από το 50%  είναι και μόνιμοι κάτοικοι Αιγίου.

— Αγνοώντας πλήρως ότι από το 2003, οπότε και ξεκίνησε την λειτουργία του,  αποτελεί πρότυπο Τμήματος, κάτι που ενισχύεται και από τα υψηλού επιπέδου προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1) ΠΜΣ στη Θεραπευτική Άσκηση (MSc in Therapeutic Exercise) και 2) Διατμηματικό ΠΜΣ στις Επιστήμες Αποκατάστασης  (MSc Rehabilitation Sciences) που πραγματοποιούνται στο Αίγιο.

— Αγνοώντας πλήρως ότι σε όλες τους τις δημόσιες τοποθετήσεις οι εκπρόσωποι των φοιτητών έχουν ταχθεί υπέρ τη παραμονής του Τμήματος  στο Αίγιο.

—  Τέλος αγνοώντας πλήρως, προκλητικά μάλιστα, ότι η Φοιτητική Μέριμνα (στέγαση, εστίαση) στην Πάτρα πάσχει έντονα. Νωπές είναι οι πρόσφατες εικόνες της ουράς των φοιτητών για φαγητό στην Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Καταλήγοντας μας προκαλεί  θετικά (;) ερωτήματα η ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ( Συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2021, Αριθμός Συνεδρίασης 54) όπου αναφέρεται στο Θέμα 8:

 «Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για τη «Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη: Αίγιο για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος», με αριθ. Διακήρυξης 15/20.» Αυτό τώρα τι σημαίνει;

Κυρία Υπουργέ

Η μεταφορά του Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το Αίγιο στην Πάτρα δεν ανταποκρίνεται σε κανένα κριτήριο: ούτε πολιτικό, ούτε ακαδημαϊκό, ούτε τέλος κοινωνικό.

Οι υπογράφοντες βουλευτές

                                          Μάρκου Κωνσταντίνος

                                          Αναγνωστοπούλου Αθανασία

 

/ Βουλευτές Αχαΐας