Επιστολή του Κ. Μάρκου προς Πρόεδρο και Διοικητή ΟΑΕΔ

Μάρκου

Προς: Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Κοινοποιούμενη: Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη.

Κύριε Πρόεδρε,

Πραγματοποιήθηκε προχθές, 26-11-2019, μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων, συνάντησή σας με τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Πελετίδη, με κύριο αντικείμενο συζήτησης την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος των 1ων Εργατικών Κατοικιών στη συνοικία “Άγιος Νεκτάριος” της Πάτρας και συγκεκριμένα για το ζήτημα με τις στέγες από αμίαντο.

Για το ζήτημα αυτό, από κοινού με την Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου και άλλους συναδέλφους, καταθέσαμε πρόσφατα ερώτηση στα αρμόδια υπουργεία στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, την οποία σας συγκοινοποιώ με την παρούσα.

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, εσείς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισμού φέρεστε ότι αρνηθήκατε να συμβάλλετε στην επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων ισχυριζόμενοι ότι:

 1. Ο ΟΑΕΔ είναι ο καθολικός διάδοχος του Οργανισμού Εργατικών
  Κατοικιών και ότι αυτό που ανέλαβε ουσιαστικά ήταν η εκκαθάριση του
  ΟΕΚ
  και η ολοκλήρωση πέντε (5) συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών
  που εκκρεμούσε η ολοκλήρωσή κατασκευής τους.
 2. Ο ΟΑΕΔ είναι εκκαθαριστής και δεν προβλέπεται από την
  νομοθεσία να κάνει συντηρήσεις και παρεμβάσεις σε συγκροτήματα
  εργατικών κατοικιών.

Η δήλωσή σας αυτή όμως κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς τη νομική ακρίβειά της.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 7/2012, με αντικείμενο «Θέματα άρθρου 1 παρ. 6 ν. 4046/2012 περί καταργήσεως ΟΕΕ και ΟΕΚ», θεσπίστηκε μεταβατικό διάστημα λειτουργίας του ΟΕΚ και ορίστηκε προσωρινή ενιαία Διοικούσα Επιτροπή, με αρμοδιότητα την τακτοποίηση που αφορά πράξεις λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενημένης έννομης σχέσης των δύο καταργούμενων φορέων.

Με τον ν. 4144/2013 -και μετά από αρκετές παρατάσεις- η θητεία και το έργο της Διοικούσας Επιτροπής έληξε, οπότε και δυνάμει του άρθρου 35 παρ. 1 και 2, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού [ΟΑΕΔ], κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος ΟΕΚ.

Σύμφωνα δε με τον ίδιο νόμο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2, με τίτλο «Σκοπός ΟΑΕΔ»,

 1. Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για […] την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού, τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του, εν όψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. συμμετέχει στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και δύναται να υλοποιεί και να συμμετέχει, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε προγράμματα που απορρέουν από το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Επίσης, σύμφωνα με το ΠΔ 70/2019 με τίτλο «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» και συγκεκριμένα το άρθρο 18, η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης του ΟΑΕΔ έχει ως στρατηγικό σκοπό την ευθυγράμμιση των Διευθύνσεων που τη συγκροτούν, με σκοπό τη συντονισμένη και ολοκληρωμένη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Οργανισμού ως καθολικού διαδόχου του τ. ΟΕΚ και του τ. ΟΕΕ (περάτωση κατασκευαστικού έργου, στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού, συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του κ.λπ.).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ΟΑΕΔ δεν τυγχάνει ένας απλός “εκκαθαριστής του ΟΕΚ”, ούτε ότι δεν προβλέπεται στη νομοθεσία να κάνει συντηρήσεις και παρεμβάσεις σε συγκροτήματα εργατικών κατοικιών, αλλά, αντίθετα, προκύπτει σαφώς ότι ο ΟΑΕΔ:

 • είναι καθολικός διάδοχος που υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΟΕΚ.
 • έχει σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού και τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού.
 • συμμετέχει στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και δύναται να υλοποιεί και να συμμετέχει, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε προγράμματα που απορρέουν από το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
 • έχει ως στρατηγικό σκοπό την στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Από την παραπάνω σύντομη ανάλυση προκύπτει σαφώς ότι τόσο η κείμενη Νομοθεσία όσο και ο Οργανισμός του ΟΑΕΔ, σας δίνουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για να ασχοληθείτε σοβαρά και να συνδράμετε ουσιαστικά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν 120 οικογένειες της πόλης μας.

 

Με την παρούσα σας καλώ να αναλάβετε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Με εκτίμηση,

Κώστας Β. Μάρκου

/ Βουλευτές Αχαΐας