Επιστολή του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» , με την οποία ζητά να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας όπου να αναφέρεται ρητώς ότι ο συμψηφισμός αφορά τα χρήματα των 2 Υπουργείων και με κανένα τρόπο τα χρήματα των τοπικών Φορέων.

βουλευτες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

23 Απριλίου 2021

 

 

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας καταθέτουν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και  Κώστας Μάρκου σχετικά με την επιστολή του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» , μέσω  της οποίας ζητά να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας όπου να αναφέρεται ρητώς ότι ο συμψηφισμός αφορά τα χρήματα των 2 Υπουργείων και με κανένα τρόπο τα χρήματα των τοπικών Φορέων.

Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3459/2006 είναι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχουν συστήσει ή συστήνουν οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή μετέχουν σε αυτές με αποκλειστικό σκοπό τη σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργία Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Στις διμερείς συμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών αναφέρονται ρητά τα κάτωθι: Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης πραγματοποιείται κύρια και αποκλειστικά από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας και καλύπτει την ετήσια λειτουργία τους σε ετήσια βάση. Οι ετήσιες εισφορές των μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας αποτελούν εσωτερικό θέμα της λειτουργίας τους και αφορούν στη Γενική Συνέλευση και στις αποφάσεις των μελών της και δεν λογίζονται ως χρηματοδότηση της λειτουργίας ενός Κέντρου Πρόληψης ούτε δύνανται να αποτελέσουν τοιαύτη και δεν συγχέονται, δεν ταυτίζονται και δεν συμψηφίζονται με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Υγείας.

Στο Άρθρο 63 του ν. 4790/2021 δεν καθίσταται σαφές ότι η τροπολογία αυτή αφορά αποκλειστικά χρήματα από τις επιχορηγήσεις των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να  προβεί σε σχετική διευκρίνιση προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρωτοποριακή προσπάθεια προς όφελος της πρόληψης σε κάθε τοπική κοινότητα και συνολικά στη χώρα μας.

/ Βουλευτές Αχαΐας