Επικίνδυνη η Ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τους χειριστές ΚΛΑΡΚ δυνατότητας ανύψωσης έως 2,5 τόνους

βουλε

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταθέτουν οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και  Κώστας Μάρκου σχετικά με το δελτίο τύπου της Ένωσης χειριστών βοηθών εσκαπτικών και ανυψωτικών ηλεκτροκίνητων & φορτικών μηχανημάτων παντός τύπου Περιφέρειας Αιγιαλείας για την επικίνδυνη ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης που προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα KΛΑΡK δυνατότητας ανύψωσης μέχρι  2,5 τόνους, να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού από ανειδίκευτους εργάτες και όχι από έμπειρους, εκπαιδευμένους και µε την απαιτούμενη «άδεια Χειριστή KΛΑΡK» εργαζόμενους, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου,στην ειδικότητα αυτή που μετράει ήδη τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα, θα προστεθούν ακόμα παραπάνω αφού χωρίς καμία εκπαίδευση επάνω στο αντικείμενο θα γίνονται τραγικά – θανατηφόρα λάθη στα οποία ως μη καταρτισμένος δεν θα μπορεί o εκάστοτε ανειδίκευτος εργαζόμενος να αντιμετωπίσει την όποια έκτακτη κατάσταση παρουσιαστεί.

Επιπλέον ανοίγει o δρόμος της ανεργίας για στρατιά αδειούχων Χειριστών KΛΑΡK, αφού η κάθε επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί επάνω στα μηχανήματα oπoιoνδήπoτε εργαζόμενο, µε αποτέλεσμα οι Αδειούχοι και µε εμπειρία και την απαιτούμενη προϋπηρεσία Χειριστές, να μένουν εκτός επαγγέλματος αφού οι θέσεις θα εξυπηρετούνται από ανειδίκευτους εργάτες.

/ Βουλευτές Αχαΐας