Επίκαιρη ερώτηση του Αν. Ριζούλη για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα στους πάσχοντες με καρδιακή ανεπάρκεια

ριζουλης

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α)/ΟΙΚ 104747/26-10-2012 για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα στους πάσχοντες με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 80%.

 

Υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων στο ΙΚΑ και νυν ΕΟΠΥΥ, δικαιούχων παροχών του ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ που πάσχουν από σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια συνεπεία Υποκείμενης Διατατικής Μυοκαρδιοπάθειας στους οποίους εμφυτεύθηκαν συσκευές Υποβοήθησης (LVAD) ή και συσκευές μόνιμου βηματοδότη – απινιδιστή.

Η Επιτροπή ΚΕΠΑ έχει αποδώσει σε αυτούς ποσοστό αναπηρίας 80% και έχουν κριθεί ανίκανοι για κάθε εργασία λαμβάνοντας σύνταξη αναπηρίας.

Πολλοί ασθενείς βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αδυνατώντας να λάβουν όλα τα απαραίτητα φάρμακα τους διότι η πάθηση τουςδεν έχει συμπεριληφθεί ούτε στον ισχύοντα ΕΚΠΥ-ΕΟΠΥΥ ούτε στην ΚΥΑ ΟΙΚ.104747/26-10-2012 (ΦΕΚ 2883 Β΄) που ρυθμίζει ανάλογα θέματα.

Βάσει αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Αν προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποιητική συμπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ 3 (α)/ΟΙΚ 104747/26-10-2012 (ΦΕΚ 2883 Β΄/26-10-2012) συμπεριλαμβάνοντας και τους πάσχοντες για τουλάχιστον 20 χρόνια με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και οι οποίοι φέρουν συσκευή μηχανικής υποστήριξης ή απινιδιστή.
  • Αν προτίθεται και πότε, να κηρύξει τον Ενιαίο Κανονισμό Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβάνοντας και την εν λόγω νοσηρή κατάσταση, με μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα εφόσον τους έχει αναγνωριστεί από Επιτροπή ΚΕΠΑ ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο με 80% λόγω της σοβαρότατης πάθησης τους.

 

Ο ερωτών βουλευτής

Ανδρέας Ριζούλης

/ Βουλευτές Αχαΐας