Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Οφέλη και διαδικασία, του Χ. Λαδά

18471063_10211124565683440_1426902972_n

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Οφέλη και διαδικασία, του Χ. Λαδά

Σύμφωνα με το νέο νόμο για την ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, θεσπίζεται για πρώτη φορά μια διαδικασία με την οποία η επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της (τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές) εκτός δικαστηρίων.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στηνεξεύρεση της πραγματικής ικανότητας αποπληρωμής μιας επιχείρησης και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αποπληρωμής όλων των χρεών της, βάσει των δυνατοτήτων της και όχι βάσει των δανειστών της.

Όλες οι επιχειρήσεις, όλα τα νομικά πρόσωπα δηλαδή αλλά και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία δημιουργήθηκαν χρέη από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016
  • έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
  • έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες
  • δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης
  • έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν
  • έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ)

Η σχετική διαδικασία θα μπορεί να ξεκινήσει εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης, κάτι που διευκολύνει προφανώς το ξεκίνημα της διαδικασίας.

Η διαδικασία και η αποτύπωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα διενεργείται ηλεκτρονικά, με αίτηση της επιχείρησης σε ιστοσελίδα της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα σε αυτό το δημόσιο κυβερνοχώρο θα καταγράφεται και θα προχωρά όλη η διαδικασία, βήμα-βήμα.

Η πρόταση ρύθμισης μάλιστα του οφειλέτη που οφείλει χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ, θα γίνεται μέσω αυτοματοποημένου συστήματος ή αλλιώς με απλοποιημένο τρόπο, προς διευκόλυνση των περισσοτέρων οφειλετών επιχειρήσεων σήμερα.

Οι πιστωτές και ο οφειλέτης, δηλαδή η επιχείρηση, θα μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
Η τελική συμφωνία απαιτεί τη συναίνεση της πλειοψηφίας 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στην μειοψηφία, αλλά θα δίνεται προστασία στους μικρούς πιστωτές, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους.

Ο Νόμος μάλιστα προβλέπει ρητά ρυθμίσεις και διαγραφές οφειλών προς τράπεζες, δημόσιο (εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία), καθώς και ιδιώτες πιστωτές.

Σε αυτό το πλαίσιο από τις απαιτήσεις των πιστωτών θα προαφαιρούνται:

αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,
ββ) ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Προβλέπεται ακόμα η δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 50€.

Ο νόμος του εξωδικαστικού συμβιβασμού έρχεται για να ρυθμίσει τα χρέη των επιχειρήσεων που άντεξαν μέσα στην κρίση ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν με τρόπο βιώσιμο και γι αυτές αλλά και για τους πιστωτές τους.

Μαζί με το νομοσχέδιο της δεύτερης ευκαιρίας στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού κώδικα, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός στοχεύει στο να κρατήσει στη ζωή την μικρομεσαία ιδίως επιχειρηματικότητα που με πολλές δυσκολίες επιχειρεί να παραμείνει ζωντανή.

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός μπορεί να αποδώσει σημαντικούς καρπούς και για τον επιπλέον λόγο ότι εισάγει πρακτικές εκτός της βασαντιστικά χρονοβόρας για την ελληνική πραγματικότητα, δικαστικής διαδικασίας.

Χρήστος Λαδάς, δικηγόρος, μέλος της Οργάνωσης Ρίου Αχαΐας

/ Χωρίς κατηγορία