Ενεργοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Κρήτης.

βουλευτες

Ερώτηση με πρωτοβουλία των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου και Κώστα Μάρκου με θέμα «Ενεργοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Κρήτης», κατέθεσαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατόπιν ενεργειών των δύο Τμημάτων και των αντίστοιχων Πρυτανικών Αρχών των Πανεπιστημίων Πατρών και Κρήτης, οι απόφοιτοι των Τμημάτων απέκτησαν επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ. 45/2009. Εν τούτοις, οι απόφοιτοι μέχρι και σήμερα, δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κλάδο ΠΕ σε αντίθεση με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, με αποτέλεσμα:1) να μη μπορούν να συμμετάσχουν σε κανένα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών που αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.2) να στερούνται τη δυνατότητα να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί ακόμη και σε φροντιστήρια, Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ, Κ.Ε.Σ. και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.3) να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις με αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται ως ανειδίκευτοι.

Επίσης, δεν εντάσσονται σε κανέναν κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του Εθνικού Προσοντολογίου, ώστε να αποκτήσουν προσόν διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίθετα με τους αποφοίτους των λοιπών τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, αλλά και των Πανεπιστημίων γενικότερα.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι οι απόφοιτοι παραμένουν μετέωροι, παρότι τα επαγγελματικά δικαιώματά τους κατοχυρώθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 45/2009 και ζητούν την εφαρμογή του και την ενεργοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Επίσης ζητούν την ένταξη του πτυχίου της Επιστήμης των Υλικών σε κλάδο Π.Ε. ώστε αφενός να μπορούν οι απόφοιτοί του να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και αφετέρου να εναρμονιστεί  η νομοθεσία της χώρας μας με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.

/ Βουλευτές Αχαΐας