Εικόνες αποκάλυψης στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Έρχεται δύσκολη εφημερία το Σαββατοκύριακο.

βουλε
Εικόνες αποκάλυψης στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Έρχεται δύσκολη εφημερία το Σαββατοκύριακο.
 

Ασφυξία επικρατεί σήμερα 12 Ιανουαρίου 2023 στο Τμήμα Επειγόντων (ΤΕΠ) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Σύμφωνα με καταγγελίες, 26 ασθενείς, κυρίως παθολογικά περιστατικά, επικρέμονται σε ράντζα, δημιουργώντας εικόνες, αλλά κυρίως συνθήκες ντροπής για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η υποστελέχωση γενικά του Ε.Σ.Υ. έχει προκαλέσει ραγδαίες συνέπειες στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου (9 γιατροί έχουν αποχωρήσει) συνθέτοντας ένα εκρηκτικό μίγμα, που είναι ικανό να δημιουργήσει ανεπανόρθωτους κινδύνους στους ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσηλείας. Δυστυχώς, η έκτακτη αυτή κατάσταση δεν φαίνεται να προβληματίζει κανένα από τους αρμόδιους, ούτε το Υπουργείο Υγείας, ούτε την Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, ούτε το ίδιο το Νοσοκομείο και τον Διευθυντή της Ιατρικής του Υπηρεσίας. Ειδικά, ως προς τον τελευταίο, θα μπορούσε να βρεθεί μια έστω προσωρινή λύση του προβλήματος, με την ολιστική κατανομή των περιστατικών και στις άλλες χειρουργικού χαρακτήρα κλινικές, που θα πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

 Ήδη, εισερχόμαστε επειγόντως στις εφημερίες του Σαββατοκύριακου και η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι σχεδόν τραγική. Την ύστατη αυτή ώρα και με γνώμονα την τραγική κατάσταση που επικρατεί, καλούμε την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας και όλους τους αρμόδιους να αλλάξουν άρδην και εσπευσμένα κατεύθυνση, να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του προβλήματος και να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας άμεσα.
/ Βουλευτές Αχαΐας