«Εγκατάσταση σταθμών αιολικής ενέργειας στην περιοχή Μαύρα Βουνά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»

μαρκου αναγνωστοπουλου

«Εγκατάσταση σταθμών αιολικής ενέργειας στην περιοχή Μαύρα Βουνά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»

Ερώτηση αναφορικά με τις αιτήσεις που, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, έχουν κατατεθεί για την εγκατάσταση σταθμών αιολικής ενέργειας στην περιοχή Μαύρα Βουνά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, κατέθεσαν οι βουλευτές Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου μαζί με άλλους εφτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτηση περιγράφεται με σαφήνεια το νομικό καθεστώς που διέπει το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, το οποίο απλώνεται στην παραλιακή ζώνη της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, από τη λιμνοθάλασσα του Άραξου μέχρι τις Αλυκές Λεχαινών και είναι ένα μωσαϊκό σημαντικών οικοτόπων, με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, μεγάλη φυσική ομορφιά αλλά και πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία, υδάτινα και θαλάσσια τμήματα της περιοχής “λιμνοθάλασσας Κοτυχίου – δάσους Στροφιλιάς”, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, ειδικά μετά την πρόσφατη ψήφιση του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου [ν. 4685/2020], είναι ευθύνη όλων μας.

Ασφαλώς και τα αιολικά πάρκα αποτελούν μέρος της λύσης για μετάβαση στην καθαρή ενέργεια αλλά το ελάχιστο απαραίτητο είναι ο σεβασμός των περιορισμών που θέτει το σύνολο των σχετικών διατάξεων στη χωροθέτησή τους.

Εν όψει της ανησυχίας που έχει προκληθεί από τις αιτήσεις αυτές, οι Βουλευτές Κώστας Μάρκου και Σία Αναγνωστοπούλου ρωτούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος:

  • Ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις της «ΡΑΕ» και του Υπουργείου σας, ως προς το ενδεχόμενο εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην ως άνω περιοχή;
  • Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αξιολογηθούν σοβαρά οι επιπτώσεις, που ενδέχεται να έχει το έργο στην προστατευόμενη περιοχή πριν την οποιαδήποτε αδειοδότησή του με βάση το καθεστώς προστασίας της περιοχής;
  • Ποιοι φορείς αρμόδιοι για την προστασία της περιοχής και για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43 θα γνωμοδοτήσουν για το ενδεχόμενο το έργο να επηρεάσει την ακεραιότητα του οικοτόπου μετά την εφαρμογή των προβλέψεων του ν. 4685/2020;

 

 

Επισυνάπτεται η φωτογραφία από τον ιστότοπο της ΡΑΕ [http://www.rae.gr/geo/], στην οποία απεικονίζεται η περιοχή και τα σημεία που έχει κατατεθεί η αίτηση για την χωροθέτηση αιολικού πάρκου.

/ Βουλευτές Αχαΐας