“Είναι η Δημοκρατία, ηλίθιε» Δήλωση της Σίας Αναγνωστοπούλου

αναγνωστ

Το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που σήμερα και αύριο συζητιέται στη Βουλή και ψηφίζεται από αυτή, δεν πλήττει βαριά μόνο το Περιβάλλον αλλά και την ίδια τη δημοκρατική διαδικασία.

Πρώτον: Σημαντικά νομοσχέδια όπως αυτό, που αλλάζουν τη, συνταγματικά και ευρωπαϊκά, κατοχυρωμένη εθνική στρατηγική απέναντι στο περιβάλλον, που επηρεάζουν βαθιά το μέλλον της νέας γενιάς, δεν μπορούν να συζητούνται και να ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο ακόμα σε υπολειτουργία και την κοινωνία σε περιορισμό κίνησης και συνάθροισης. Το νομοσχέδιο δεν αφορά επείγουσες υγειονομικές ή οικονομικές συνθήκες ώστε να δικαιολογείται η συζήτηση και η ψήφισή του με την παρουσία 60 μόνο βουλευτών από τους 300 του Κοινοβουλίου.

Δεύτερον: Οι βουλευτές τοποθετούνται στη Βουλή ως μέλη της ΚΟ στην οποία ανήκουν, ως αντιπρόσωποι των περιφερειών που τους εξέλεξαν και ως πολιτικά υποκείμενα με ατομική συνείδηση και ευθύνη των λόγων και της ψήφου τους. Αυτή η ατομική συνείδηση και ευθύνη εκφράζεται από το λόγο του βουλευτή κατά τη διαδικασία της συζήτησης, αποτυπώνεται στην ψήφο του και, κυρίως, καταγράφεται στα Πρακτικά της Βουλής ως τεκμήριο όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον, για τις επερχόμενες γενιές. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που σε κάθε σημαντικό νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια συμμετοχής στη διαδικασία συζήτησης όσο το δυνατόν περισσότερων βουλευτών, ει δυνατόν όλων των βουλευτών. Αυτή η διαδικασία δεν είναι ούτε τυπική, ούτε τελετουργική. Συνιστά τον πυρήνα της Δημοκρατίας. Ο Κανονισμός της Βουλής ενισχύει και προωθεί ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Και οι δημοκρατικές διαδικασίες έχουν ανάγκη τεκμηρίων. Οι βουλευτές οφείλουν –είναι χρέος τους- με το λόγο τους να συμβάλλουν, συλλογικά αλλά και ατομικά, στη δημοκρατική τεκμηρίωση της ψήφισης ενός νομοσχεδίου.

Τρίτον: Με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που δεν αφορά επείγουσα συνθήκη, τείνει να κανονικοποιηθεί μια εξαίρεση. Τείνει να συρρικνωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία σε μια τελετουργία με δημοκρατικό περίβλημα αλλά με υπονομευμένο το ουσιαστικό περιεχόμενο. Την εν σώματι και λόγω παρουσία των βουλευτών. Ως βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο όφειλα να έχω λόγο, όφειλα να δικαιολογήσω την ψήφο μου, όφειλα να λογοδοτήσω σε αυτούς που αντιπροσωπεύω, όφειλα να συμβάλλω στην τεκμηρίωση της δημοκρατικής διαδικασίας. Όφειλα να «είμαι κι εγώ εκεί», όπως και οι άλλοι 240 βουλευτές του Κοινοβουλίου. Η πρακτική των ΠΝΠ και των νομοσχεδίων με τέτοιες διαδικασίες δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και έπεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί είναι «η δημοκρατία ηλίθιε».