Δελτίο τύπου του ΠΕΑΚ για το βοηθητικό γήπεδο του «Δ. Τόφαλος»

τοφαλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Πάτρα, 9/2/17

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη διοίκηση του ΠΕΑΚ, αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το βοηθητικό γήπεδο του «Δ. Τόφαλος», ανακοινώνονται τα εξής:

Στόχος της διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου είναι η επαναλειτουργία του βοηθητικού γηπέδου και η παράδοσή του προς χρήση στην τοπική κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει ήδη ενέργειες, παρά τα πολλά προβλήματα που «κληρονομήσαμε» από τις προηγούμενες διοικήσεις και τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε διάστημα λίγων μηνών.

Είναι άλλωστε γνωστό, ότι το βοηθητικό γήπεδο του «Δ. Τόφαλος» κατασκευάστηκε το 1997 χωρίς πολεοδομική άδεια και πως έκτοτε, κανείς από τους αρμοδίους δεν ενδιαφέρθηκε όχι μόνο για την έκδοση άδειας, αλλά ακόμη και για τη σωστή συντήρηση του.

Αυτή η πολιτική άλλωστε, οδήγησε στο αναγκαστικό κλείσιμο της αθλητικής εγκατάστασης, προ διετίας.

Παρά λοιπόν τα προβλήματα εμείς προχωρούμε τις διαδικασίες ώστε η Πάτρα, να επανακτήσει μια σημαντική αθλητική εγκατάσταση, στην οποία όμως θα διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας των αθλούμενων.

Για την πληροφόρηση της κοινής γνώμης παραθέτουμε το ιστορικό της υπόθεσης με χρονολογική σειρά και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του:

Τον Νοέμβριο του 2012 η τότε διοίκηση του ΠΕΑΚ Πατρών διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα στατικότητας στο βοηθητικό κλειστό γήπεδο του «Δ. Τόφαλος». Κλήθηκε ο πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Ανδρουτσέλης, ο οποίος ήταν αρχικός μελετητής του έργου, και συνέταξε την από 15/11/2012 τεχνική έκθεση στην οποία ανέφερε την κατάσταση της κατασκευής και πρότεινε εργασίες αποκατάστασης συνολικού ύψους 70.000 ευρώ. Με το υπ’ αριθμ. 481/19-11-2012, η τότε διοίκηση του ΠΕΑΚ διαβίβασε την εν λόγω τεχνική έκθεση στη Γ.Γ.Α.

Στις 4/2/2013 ο Γεώργιος Ανδρουτσέλης επανήλθε με νέο έγγραφό του προς το ΠΕΑΚ, με το οποίο άρει την υπεύθυνη δήλωση χρήσης του χώρου (που προφανώς είχε εκδώσει) και την εκτίμηση κόστους αποκατάστασης.

Στις 28/8/2013 ο προαναφερόμενος πολιτικός μηχανικός επανήλθε με έγγραφό του προς τη Γ.Γ.Α., όπου εκτός των άλλων επισημαίνει την αδράνεια που έχει επιδείξει η Πολιτεία και την επικινδυνότητα του εν λειτουργία συγκεκριμένου χώρου.

Στις 19/12/2013, ένα χρόνο περίπου μετά από την αρχική ενημέρωσή της,  η Γ.Γ.Α. έστειλε κλιμάκιο πολιτικών μηχανικών, που διενήργησε αυτοψία από την οποία προέκυψε η επικινδυνότητα της εγκατάστασης και υπέδειξε την απαγόρευση της χρήσης της. Προέτρεψε δε, την διοίκηση να προβεί στην πολεοδομική τακτοποίηση του ακινήτου, που ήταν αυθαίρετο. Η πολεοδομική τακτοποίηση του ακινήτου ξεκίνησε στις 23/7/2014 και περατώθηκε στις 19/12/2014, από αρχιτέκτονα – μηχανικό Νικόλαο Μπακρώζη.

Στις 15/1/2015 το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Πατρέων, με αφορμή έγγραφο Τμήματος Περιβάλλοντος και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προέβη σε αυτοψία και σύνταξη έκθεσης επικινδύνου από άποψη στατική και δομική στην οποία υποδεικνύει την αποκατάσταση των ζημιών και ταυτόχρονα την εκκένωση του κτιρίου. Μέχρι τότε το βοηθητικό λειτουργούσε κανονικά. Σφραγίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2015.

Στις 3/3/2015 η Γ.Γ.Α. επανήλθε με έγγραφό της προς το ΠΕΑΚ και ζήτησε την αποκατάσταση των βλαβών και φθορών.

Με την τοποθέτηση της νέας Διοίκησης στις 10/6/2015 και με δεδομένα όλα όσα προαναφέρονται, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Πατρέων, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αντιμετώπισης του θέματος. Εκεί διαπιστώθηκε πως από την προηγούμενη διοίκηση του ΠΕΑΚ, δεν είχαν υποβληθεί οι προβλεπόμενες ενστάσεις (60 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης) και πλέον η απόφαση της Πολεοδομίας είχε καταστεί τελεσίδικη.

Εν συνεχεία, αναζητήθηκαν οι μελετητές που είχαν εμπλακεί με την διαπίστωση και αποκατάσταση της ζημιάς και ενώ αρχικά είχε δοθεί η εντύπωση πως κάποιοι από αυτούς θα προχωρούσαν στην δωρεάν σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας και αποκατάστασης, προέκυψε μετά από συζητήσεις, η δωρεάν προσφορά να μετατρέπεται σε κόστος τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

Μη έχοντας δυνατότητα καταβολής του συγκεκριμένου ποσού και για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, απευθυνθήκαμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προκειμένου οι μηχανικοί της Υπηρεσίας να διενεργήσουν αυτοψία και σύνταξη μελέτης.

Μετά από την αυτοψία κλιμακίου μηχανικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μας υποδείχθηκε ως πρώτη ενέργεια η άρση της απόφαση της Πολεοδομίας αναφορικά με το κλείσιμο και την επικινδυνότητα του βοηθητικού, και στη συνέχεια η ανάθεση της μελέτης σε εξειδικευμένο πολιτικό μηχανικό.

Μετά από όλα αυτά, βρισκόμαστε  στο στάδιο αναζήτησης εξειδικευμένου πολιτικού μηχανικού για την ανάθεση σύνταξης μελέτης στατικής επάρκειας – πρότασης αποκατάστασης – κοστολόγησης έργου.

Εκ του αποτελέσματος της μελέτης θα προκύψει εάν υπάρχει οικονομική δυνατότητα αποκατάστασης από το ΠΕΑΚ Πάτρας, με ίδιους πόρους, ή θα διαβιβαστεί η μελέτη στην Γ.Γ.Α. η οποία και θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

/ Ανακοινώσεις