Δήλωση Κώστα Μάρκου για τις αρχαιρεσίες στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας.

Μάρκου

Δήλωση Κώστα Μάρκου για τις αρχαιρεσίες στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας.

 

Αναλυτικά η δήλωση:

Η λύση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται στην ανάληψη της ευθύνης από όλους μας: Ανάληψη ευθύνης από την κεντρική διοίκηση, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση κατά κύριο λόγο, αλλά και από όλους εμάς, τους πολίτες.

Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα αυτό είναι πλέον ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα με τις πλέον σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών, που καταλήγουν στα απορρίμματα.

Πρέπει να καταρτιστεί και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο  εναλλακτικής διαχείρισης με δεσμευτικούς ποσοτικούς στόχους μείωσης διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης για όλες τις κατηγορίες υλικών για τα οποία υπάρχουν ήδη συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά απόβλητα, παλιά ελαστικά, ορυκτέλαια, μπαταρίες, συσσωρευτές, οχήματα τέλους κύκλου ζωής). Συγχρόνως θα πρέπει, να επεκταθεί η εναλλακτική διαχείριση και για άλλες κατηγορίες υλικών που μέχρι σήμερα καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, όπως απόβλητα εκσκαφών, οικοδομών, κατεδαφίσεων (μπάζα), έπιπλα, ρουχισμός, χρησιμοποιημένα/ληγμένα φάρμακα, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, μαγειρικά λάδια, χημικά και οι συσκευασίες τους.

Ανάληψη ευθύνης σημαίνει να αντιμετωπίσουμε όλα τα παραπάνω  προβλήματα για το καλό των πολιτών του Νομού Αχαΐας -δίχως άλλη καθυστέρηση μάλιστα- και όχι να διαχειριζόμαστε επικοινωνιακά τη μιζέρια μας μέσω της ανταλλαγής δημόσιων επιστολών και δελτίων τύπου για τη θέση του Προέδρου του Φορέα.

Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας –αιρετοί άρχοντες, φορείς διαχείρισης και πολίτες– προκειμένου να χαραχθεί μια ουσιαστική πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων και ας πάψουν κάποιοι να αντιμετωπίζουν την διαχείριση των απορριμμάτων ως μια ευκαιρία «επικοινωνιακής πολιτικής διαχείρισης» των αδυναμιών τους και των προσωπικών προτεραιοτήτων τους.

/ Βουλευτές Αχαΐας