ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΔΕ

Ανδρέας Ριζούλης

Το 2015 τέθηκαν από τον ΟΗΕ και υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης  αποτελούν ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα, οι οποίοι καλούνται να τις εφαρμόσουν από κοινού, αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες μέχρι το 2030.

Το Agenda 2030 αποτελεί Θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους -δηλαδή μίας οικονομικής ανάπτυξης, που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, προς όφελος όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών- έως το 2030. 

Σημειώνεται πως οι στόχοι που αφορούν σε τομείς θεματικής ενότητας του ΥΠΕΝ, αντιστοιχούν σε 7 από τους 17 συνολικά στόχους .

Βιώσιμη ενέργεια, βιώσιμες πόλεις, βιώσιμα πρότυπα παραγωγής κατανάλωσης, κλιματική αλλαγή, θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον οι προκλήσεις για τις Ελληνικές Περιφέρειες όσον αφορά τους στόχους περιλαμβάνουν τους τομείς : μηδενική φτώχεια, βιομηχανία – καινοτομία, καλή υγεία-ευημερία , ισότητα φύλων, καθαρό νερό-αποχέτευση, αξιοπρεπή εργασία- οικονομική ανάπτυξη. Περιφέρειες όσο και Δήμοι έχουν κομβικό ρόλο στην εφαρμογή τους. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, προχώρησε πρόσφατα στην καταγραφή της πρώτης περιόδου επίτευξης των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

Το σύνολο σχεδόν των Περιφερειών της χώρας μας βρίσκεται κάτω του 50% της υλοποίησης των στόχων. Μοναδική περιφέρεια αυτή της Θεσσαλίας πάνω από αυτό το όριο, εκπληρώνοντας το 51,65% των στόχων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στην 9η θέση του συνόλου των 13  Περιφερειών, με ποσοστό  επίτευξης 41%.

Το στοιχείο αυτό συμπληρώνει προηγούμενες κατηγοριοποιήσεις των ελληνικών περιφερειών με βάση τον κίνδυνο φτώχειας , την ανάπτυξη  κ.α. 

Καθώς λοιπόν η ΠΔΕ είναι σχεδόν πρωταθλήτρια στους αρνητικούς δείκτες, οικονομικούς κοινωνικούς κλπ, βλέπουμε ότι προηγούμενη διαπίστωση, πως η απορρόφηση πόρων και η ένταξη δράσεων είναι το αρνητικό σημείο της, με άμεσα αποτέλεσμα στο επίπεδο ζωής των κατοίκων αλλά και της προοπτικής, επιβεβαιώνεται με τα στοιχεία που παρατίθενται πιο πάνω.

Το ερώτημα για το ποιος φταίει, πρέπει να απαντηθεί από όσους έχουν διαχειριστεί της τύχες των ανθρώπων αλλά και του περιβάλλοντος σήμερα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, της Περιφέρειάς μας αλλά και των Δήμων. Αρκετές φορές βλέπουμε δηλώσεις αρμοδίων για απαξίωση της περιοχής μας από το κεντρικό κράτος, όμως ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται δράσεις βιωσιμότητας στον τόπο αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι διοικούντες και διοικήσαντες. 

Μοντέλο συγκεκριμένο που να αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της Περιφέρειάς μας δεν υπάρχει.      Ένα σύγχρονο πρόγραμμα βιωσιμότητας και ανάπτυξης, που θα αντιμετωπίζει τις αδυναμίες και θα δίνει προοπτική στους ανθρώπους της Δυτικής Ελλάδας, αγνοείται.

Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάτι και μας το κρύβουν ή δεν το καταλαβαίνουμε.

Να περιμένουμε πάντως άλλο δεν μας βοηθά. 

ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΙΑΣ

Άρθρο στην Εφημερίδα Γνώμη, Παρασκευή 21/10/2022

/ Συνεντεύξεις